Gå til hovedindhold

Planlægning, byggeri og boliger

Læs mere om planlægning, byggeri og boliger i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Kommune- og lokalplaner

  Når byen udvikler sig, er der en række planer, politikker og vurderinger, som byggeriet og udviklingen skal følge.

  Helhedsplaner og udviklingsplaner

  En helhedsplan er en plan for et område, der kan arbejde med alt fra arkitektur og fysisk omdannelse til tryghed og beboersammensætning. Udviklingsplaner sætter de overordnede fysiske rammer for udviklingen i et område, udpeger en række strategier og skitserer de åbningstræk, der skal sætte udviklingen i gang.

  Boligpolitik

  I takt med at Aarhus vokser, stiger efterspørgslen efter boliger. Det stiller øgede krav til planlægning af og strategier for byens udvikling, både på langt og kort sigt. Målet er en blandet by, hvor alle har mulighed for at bo i en god bolig.

  Politik for Bykvalitet og Arkitektur

  Aarhus Kommunes Politik for Bykvalitet og Arkitektur – også kendt som arkitekturpolitikken - skal sikre, at Aarhus i fremtiden er en levende by med god arkitektur og høj bykvalitet.

  Boligpolitisk redegørelse

  Den boligpolitiske redegørelse viser, at de senere års markante befolkningsvækst har været ledsaget af stigende salgs- og lejepriser på det aarhusianske boligmarked og deraf følgende øget segregering i midtbyen. Det er en udvikling, som potentielt kan udfordre Aarhus Kommunes Boligpolitiks vision: Alle aarhusianere har mulighed for at bo i en god bolig i en by med social balance.

  Kulturarv

  I Aarhus skal det gamle og det nye kunne leve sammen side om side. Det er derfor vigtigt, at der bliver taget hånd om både kulturarven og nye byggerier.

  Almene boliger

  Her kan du læse om Aarhus Kommunes politikker og styringsredskaber i forhold til den almene boligsektor.

  Boligpolitik for tilbud til ældre

  Boligpolitikken beskriver visionen for ældreboliger, plejehjem, korttidspladser, demensdagcentre, sundhedshuse og lignende fysiske rammer for kommunens tilbud til ældre i Aarhus Kommune.

  Midtbyvisionen

  Hvordan sikrer vi en attraktiv midtby?

  Miljøvurdering af konkrete projekter

  Projekter skal miljøvurderes, hvis de forventes at påvirke miljøet væsentligt. Du kan som borger eller virksomhed påvirke en miljøvurdering (VVM) i processen.

  Et grønnere Aarhus

  Som ramme for kommunens fortsatte arbejde med naturen og det grønne har Teknik og Miljø udarbejdet ”Et grønnere Aarhus – Aarhus Kommunes politik for naturen og det grønne”.

  Opkøbs- og Grundsalgsstrategi

  For at Aarhus Kommune også i fremtiden kan skabe de optimale rammer for byens vækst vedtog Aarhus Byråd i 2019 en strategi for opkøb og salg af arealer til byudvikling. En strategi, der bidrager til, at der er både tilstrækkelige og relevante arealer til rådighed for byudvikling på kort såvel som på langt sigt.

  Vision for fremtidens Marselis Boulevard

  En grøn og tryg Marselis Boulevard skal forbinde bydele. Sådan lyder visionen for fremtidens Marselis Boulevard, når Marselistunnelen er anlagt.

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023