Gå til hovedindhold
Planlægning, byggeri og boliger
Teknik og Miljø

Opkøbs- og Grundsalgsstrategi

For at Aarhus Kommune også i fremtiden kan skabe de optimale rammer for byens vækst vedtog Aarhus Byråd i 2019 en strategi for opkøb og salg af arealer til byudvikling. En strategi, der bidrager til, at der er både tilstrækkelige og relevante arealer til rådighed for byudvikling på kort såvel som på langt sigt.

 • Læs op

Indhold

  Byens vækst kræver, at kommunens indsats fokuseres og styrkes på flere fronter:

  1. En styrket og aktiv opkøbs- og salgsindsats, hvor Aarhus Kommune opkøber og sælger flere arealer både på bar mark og i de
   eksisterende byområder.
  2. Klare principper for opkøb af arealer til boliger, erhverv og offentlige formål, der giver muligheder for at træffe hurtige beslutninger om opkøb, når mulighederne viser sig.
  3. En større økonomisk ramme for opkøb af arealer til offentlige formål i bred forstand til byens borgere i alle dele af byen, særligt
   med henblik på at sikre arealer til daginstitutioner tæt på borgerne.
  4. Styrket brug af lokalplaner i kombination med frivillige aftaler og evt. ekspropriation til at sikre arealer til offentlige formål i private byudviklingsområder, hvor nærhed til alle former for offentlige formål er en forudsætning for at skabe attraktive by- og
   boligområder.
  5. Styrket samarbejde på tværs af kommunens afdelinger for at skabe overblik over kommunale bygninger og arealer, der kan
   anvendes til andre formål.
  6. Styrket vidensgrundlag om behov for arealer til erhvervs- og boligformål samt løbende monitorering af ændrede behov, herunder erhvervslivets lokaliseringspræferencer.

  Strategien for opkøb og salg af arealer til byudvikling underbygger og udfolder disse indsatser. Den er baseret på analyser gennemført i forbindelse med arbejdet med boligpolitikken og den igangværende temaplanlægning for erhvervsarealer

  Du kan læse Aarhus Kommunes Opkøbs- og Grundsalgsstrategi her

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023