Gå til hovedindhold

Klima, energi og forsyning

Læs mere om Klima, energi og forsyning i Aarhus Kommune her.

Indhold

  Klimastrategi og Klimaplan

  Aarhus er i gang med en historisk omstilling. Samtidigt med at byen vokser, skal energiforbruget ned, og vi skal skabe et fossilfrit samfund.

  Klimatilpasningsstrategi

  ”Aarhus med mere blåt” er Aarhus Kommunes klimatilpasningsstrategi. Strategien er vedtaget af Aarhus Byråd i september 2020, og den fastlægger retningen for hvordan vi i Aarhus vil forsinke vandet og give plads til de øgede vandmængder.

  Affaldsplan 2021-2026

  ’På vej mod et cirkulært Aarhus’ er den første affaldsplan Aarhus Kommune og Kredsløb er sammen om. Visionen om et cirkulært Aarhus er noget, vi skal løfte i fællesskab, sammen med borgerne og virksomhederne i Aarhus.

  Spildevandsplan

  Med Spildevandsplan 2021-2026 udpeger Aarhus Kommune i samarbejde med Aarhus Vand en række konkrete strategier og indsatsområder for håndtering af spildevand og regnvand.

  Belysningsstrategi

  Aarhus Kommune vil med lys skabe tryghed, sikkerhed og stemning, så kommunens unikke kvaliteter fremhæves.

  Plaststrategi

  Plast er et værdifuldt materiale, der kan genanvendes. Desværre ender meget plast som affald alt for tidligt. Det betyder i bedste fald, at ressourcerne ikke udnyttes optimalt, og i værste fald, at plasten ender i naturen.

  Klimatilpasning i Åbyhøj

  Aarhus Vand skal over de næste 10 år adskille regnvand og spildevand samt klimatilpasse Åbyhøj. Visionen for Åbyhøj udpeger seks kvaliteter, som skal medvirke til at skabe merværdi, når bydelen klimatilpasses.

  Sidst opdateret: 16. august 2023