Gå til hovedindhold
Klima, energi og forsyning
Teknik og Miljø

Klimatilpasning i Åbyhøj

Aarhus Vand skal over de næste 10 år adskille regnvand og spildevand samt klimatilpasse Åbyhøj. Visionen for Åbyhøj udpeger seks kvaliteter, som skal medvirke til at skabe merværdi, når bydelen klimatilpasses.

 • Læs op

Indhold

  Her kan du læse visionen for klimatilpasningen i Åbyhøj

  Her kan du læse opsamlingen på borgerinvolveringen omkring udarbejdelsen af visionen

  Klimatilpasning kan gøres på mange måder. I Åbyhøj vil der, hvor det er muligt, blive tale om at håndtere regnvandet over jorden. Regnvandet vil således kunne bruges til f.eks. plantebede eller mindre regnvandsbassiner, som kan bidrage med nye kvaliteter i området.

  Aarhus Kommune har i samarbejde med Åby-Åbyhøj Fællesråd udarbejdet visionen ’Merværdi i klimatilpasningen – en vision for Åbyhøj’. Med visionen sættes der retning for, hvordan der kan skabes merværdi, når Aarhus Vand alligevel er i gang med at håndtere regnvandet.

  Visionen tager udgangspunkt i en intern screening af planer og projekter i kommunens seks magistratsafdelinger, med mål om at opnå synergi og merværdi med klimatilpasingen. Derudover har Åby-Åbyhøj Fællesråd og en række lokale aktører også bidraget med at udpege en række ønskede initiativer, som om muligt kan løftes gennem klimatilpasningen.

  Visionen udpeger med afsæt i dette arbejde seks temaer, hvor klimatilpasning kan være løftestang for at skabe merværdi.

  • Et bedre forbundet område
  • En grønnere bydel
  • Nye mødesteder
  • Fredeligere veje
  • Forstærk områdets karakter
  • Borgerne involveret

  Merværdien opnås ved at koordinere planer, projekter og interesser indenfor de givne rammer, så fysiske, politiske og økonomiske bindinger imødekommes.

  Sidst opdateret: 13. oktober 2023