Gå til hovedindhold

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Midlertidig udledning af vand til Århus Bugt i forbindelse med nyt byggeprojekt på Ø4, Irma Pedersens Gade 1

 • Læs op

Indhold

  Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBEK nr 1121 af 3/9/2018 og spildevandsbekendtgørelsen kap. 7, BEK nr. 1469 af 12/12/2017 samt bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer, BEK. nr 1433 af 21/11/ 2017

  Se afgørelsen

  Frister i afgørelsen:

  Klagefristen udløber den 16. oktober 2018.

  Søgsmålsfristen udløber den 16. marts 2019.

  Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, for at se øvrige dokumenter i sagen.

  Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.

  Sidst opdateret: 18. august 2023