Gå til hovedindhold

2018

VVM-screening af vandforsyningsanlæg Snåstrupvej 9, ved Snåstrup

Aarhus Kommune har efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om, at vandforsyningsanlæg ved Snåstrupvej 9, 8462 Harlev J., ikke er VVM-pligtig.

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Midlertidig udledning af vand til FTL-havnen i forbindelse med nyt byggeprojekt på Nicoline Kochs Plads, Aarhus Ø

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Midlertidig udledning af vand til Århus Bugt i forbindelse med nyt byggeprojekt på Ø4, Irma Pedersens Gade 1

VVM-screening af fornyet vandindvindingstilladelse til Gjesing-Svinsager Vandværk, Svinsager kildeplads på Gl. Horsensvej 317A, 8660 Skanderborg

Aarhus Kommune har efter bekendtgørelse af lov om miljø-vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om, at fornyet vandindvindingstilladelse til Gjesing-Svinsager Vandværk, Svinsager kildeplads ved Gl. Horsensvej 317A, 8660 Skanderborg ikke er VVM-pligtig.

Godkendelse af omlægning af dræn – Fiskbæk, Malling Syd

Vandløbsmyndigheden udsender hermed afgørelse om godkendelse af projekt om om-lægning af dræn på matrikel 2h, Krekær By, Malling.

VVM-screening af solcelleanlæg på taget af Almen Psykiatrien, Skejby Sygehus

Aarhus Kommune har efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om, at opsætning af 5.000 m2 solcelleanlæg på taget af Almen Psykiatrien, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N ikke er VVM-pligtig.