Gå til hovedindhold

Natur og vand

42 resultater

Offentliggørelse af høring om forslag til regulering i form af sløjfning og omlægning af dræn i forbindelse med udvidelse af biogasanlægget Nature Energy Bånlev, matr.nr 18v og 8k Spørring By, Spørring.

04. dec. 2023

Vandløbsmyndigheden, Aarhus Kommune sender hermed forslag til et projekt om regulering i drænsystemet på arealet ved biogasanlægget Nature Energy Bånlev i offentlig høring.

December 2023

01. dec. 2023

December 2023

Offentlig høring af vandløbsregulering ved skovrejsningsareal ved Trige

27. nov. 2023

Teknik og Miljø offentliggør forslag til vandløbsregulering i skovrejsningsområde ved Trige

Afgørelse om ikke revurdering af miljøgodkendelse af Skottensbjerg 2, 8305 Samsø

27. nov. 2023

Teknik og Miljø har truffet afgørelse om, at miljøgodkendelsen af husdyr-bruget på Skottensbjerg 2, 8305 Samsø. Afgørelsen er truffet i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44, stk. 3.

Offentlig høring om regulering af vandløbene i Marselisborg og Fløjstrup Skov - EU LIFE -2021-SAP – NAT UrbanLifeCircles projekt.

20. nov. 2023

Aarhus Kommune ønsker at meddele tilladelse efter vandløbsloven til et reguleringsprojekt i skov på matr. 12a, 13b, 13c, 14b, 15, 35a Fulden By, Beder;1a, 19, 21, 37 Fløjstrup By, Malling; 1d Neder Fløjstrup By, Malling; 1e og 1f Moesgaard Hgd., Mårslet

Ansøgning om vandindvindingstilladelse

14. nov. 2023

Løgten Skødstrup Vandværk har søgt om fornyet og forøget vandindvindingstilladelse. Det er frem til 5. december 2023 muligt at komme med indsigelser til ansøgningen.