Gå til hovedindhold

Midlertidig tilladelse til udledning af overfladevand

Udledning af vand til Fløjstrupgrøften og Hovedgrøften i forbindelse med oprensning med bakterier i vandhul på Kirkebakken 72, Beder

 • Læs op

Indhold

  Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 966 af 23/06/2017 og spildevandsbekendtgørelsen kap. 9, BEK nr. 1469 af 12/12/2017 samt bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer, LBEK. nr 1433 af 21/11/ 2017

  Se afgørelsen her.

  Frister i afgørelsen:

  Klagefristen udløber den 3. august 2018.

  Søgsmålsfristen udløber den 6. januar 2019.

  Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail vandmiljo@mtm.aarhus.dk, for at se øvrige dokumenter i sagen.

  Klagevejledningen kan læses i afgørelsen.

  Sidst opdateret: 18. august 2023