Gå til hovedindhold

VVM-screening af fornyet vandindvindingstilladelse til Gjesing-Svinsager Vandværk, Svinsager kildeplads på Gl. Horsensvej 317A, 8660 Skanderborg

Aarhus Kommune har efter bekendtgørelse af lov om miljø-vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om, at fornyet vandindvindingstilladelse til Gjesing-Svinsager Vandværk, Svinsager kildeplads ved Gl. Horsensvej 317A, 8660 Skanderborg ikke er VVM-pligtig.

 • Læs op

Indhold

   

  Gjesing-Svinsager Vandværk har søgt om fornyet vandindvindingstilladelse til Svinsager kildeplads på i alt 30.000 m³ pr. år fra to boringer, DGU nr. 98.406 og DGU nr. 98.780.

  Den ansøgte mængde på 30.000 m³ pr. år er en nedsættelse af tidligere vandindvindingstilladelser.

   Afgørelsen kan ses her.

  Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø på tlf.nr. 89 40 22 13.

  Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

  Sidst opdateret: 18. august 2023