Gå til hovedindhold

Godkendelse af omlægning af dræn – Fiskbæk, Malling Syd

Vandløbsmyndigheden udsender hermed afgørelse om godkendelse af projekt om om-lægning af dræn på matrikel 2h, Krekær By, Malling.

 • Læs op

Indhold

  Projektets formål er at tilpasse det eksisterende drænsystem til kommende byudvikling på matrikel 2h Krekær by, Malling og samtidig opretholde drænsystemets funktion ift. afledning af vand fra tilstødende matrikler.

  Afgørelsen kan hentes her på hjemmesiden som PDF

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen indtil 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er offentliggjort.

  Hvis du vil klage, skal det ske via klageportalen på http://www.borger.dk/ eller http://www.virk.dk/ . Her skal du logge på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID.

  For yderligere information kontakt:

  Aarhus Kommune, Teknik og Miljø,

  Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, tlf. 8940 2213

  eller elektronisk til: miljoeogenergi@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 13. august 2023