Gå til hovedindhold

VVM-screening af solcelleanlæg på taget af Almen Psykiatrien, Skejby Sygehus

Aarhus Kommune har efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) truffet afgørelse om, at opsætning af 5.000 m2 solcelleanlæg på taget af Almen Psykiatrien, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N ikke er VVM-pligtig.

 • Læs op

Indhold

  KPC Herning A/S ønsker at opsætte et 5.000 m2 solcelleanlæg på taget af Almen Psykiatrien. Solcelleanlæg er omfattet af bilag 2 punkt 3a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand i miljøvurderingsloven. Det vurderes, at opsætning af anlægget ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

  Afgørelsen kan ses her

  Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø på tlf.nr. 89 40 22 13.

  Klagevejledning fremgår af afgørelsen. Vi gør opmærksom på, at klagefristen er ved kontortids ophør 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

  Sidst opdateret: 18. august 2023