Gå til hovedindhold

Fællesrådene

Bliv medlem af et fællesråd, og vær med til at styrke dialogen mellem dit lokalområde og Aarhus Kommune. Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene er baseret på en samarbejdsaftale.

Her på Fællesrådsportalen finder du en række nyttige og praktiske oplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

  Borgernes talerør

  Du kan kontakte det lokale fællesråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Fællesrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.

  Emner du kan tage op i dit fællesråd

  Hvorfor er der så få legepladser i mit lokalområde? Hvad kan vi gøre for at give børnene en sikker vej til skolen? Hvorfor skal vi rejse til den anden ende af kommunen for at benytte en svømmehal?

  Brænder du inde med spørgsmål om udviklingen i dit lokalområde, kan det være en god ide at kontakte dit lokale fællesråd. Det er rådets opgave at tage disse spørgsmål op i forhold til kommunen.

  En paraplyorganisation for lokalområdet

  Fællesrådet er en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

  Indflydelse på udvikling i lokalområderne

  Dialogen mellem lokalsamfundene og Aarhus Kommune spiller en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen. Det skyldes ikke mindst, at mange af de spørgsmål og opgaver, som har betydning for lokalområderne enten afgøres i byrådet eller varetages af kommunen. Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog mellem lokalområderne og kommunen. Og her spiller de lokalt baserede fællesråd en central rolle.

  Et fællesråd fungerer som talerør for områdets beboere over for kommunen. Samtidig bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud til borgerne.

  Der findes i dag 34 fællesråd, som typisk er paraplyorganisationer for de forskellige foreninger i deres lokalområde.

  Fællesrådenes kontaktpersoner

  Se link nedenfor, om der et fællesråd i dit område:

  Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene baserer sig på en samarbejdsaftale. Læs mere nedenfor:

  Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

  Fællesrådene rådgiver

  Fællesrådene inddrages så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet.

  Det kan for eksempel dreje sig om kommuneplanlægning, lokalplaner, placering af veje og stier og grønne interesser.

  Her kan fællesrådene bidrage med vigtig viden, som er nødvendig for, at en beslutning ikke blot er bedst for kommunen som helhed, men også passer bedst muligt til lokalsamfundet.

  Hvor det er relevant, inviterer de enkelte magistratsafdelinger fællesrådene til at deltage i tværgående konferencer og arbejdsgrupper vedrørende særlige opgaver for lokalområdet.

  Det er samtidig muligt for fællesråd og Aarhus Kommune i fællesskab at udarbejde oplæg til planer for udvikling i lokalområderne.

  I starten af hvert år holder fællesrådene et seminar med embedsmænd og repræsentanter for byrådet. Her drøftes samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene, samtidig med at fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer.

  Den direkte kontakt

  Det kan i visse sager være svært for et fællesråd at afgøre, hvem der er den relevante medarbejder at tale med i Aarhus Kommune.

  Derfor er der i de enkelte magistratsafdelinger udpeget kontaktpersoner, som fællesrådene kan benytte som guides til kommunens forvaltninger.

  Hvis du er i tvivl, kan du altid henvende dig i Teknik og Miljø.
  Se kontaktpersoner i Aarhus Kommune her:

  Kontaktpersoner i Aarhus Kommune

  Tilskud til fællesrådene

  Aarhus Kommune støtter fællesrådenes drift gennem økonomiske bidrag. Du finder mere information om dette under fanen "Sådan søger du tilskud til dit fællesråd"

  Vedtægter

  Teknik og Miljø vurderer, om det enkelte fællesråds vedtægter sikrer, at et økonomisk tilskud anvendes til formål, som kommunen kan støtte. I denne vurdering lægges især vægt på følgende:

  Formål

  Formålsparagraffen skal sikre, at fællesrådet støtter en bred vifte af foreninger i det lokale område, samt at fællesrådet har til opgave at være områdets talerør over for kommunen.

  Udelukkelse

  Begrundelse for afslag på optagelse i fællesrådet skal fremgå.

  Revision

  Fællesrådets revisor skal være uafhængig af fællesrådets bestyrelse.

  Ophør

  Det skal fremgå, hvad der sker med fællesrådets formue i tilfælde af fællesrådets ophør.

  Medlemskab og fællesrådets grænser

  Derudover er det vigtigt, at få formuleret en præcis beskrivelse af punktet under medlemskab og at få beskrevet de fysiske fællesrådsgrænser for et givent område.

  Vedtægtsskabelon

  Nye fællesråd er velkomne til at benytte vedtægtsskabelonen nedenfor som inspiration.

  Vedtægtsskabelon

  Opstart af nyt fællesråd

  Hvis du ønsker at starte et nyt fællesråd op, er du velkommen til at kontakte:

  Medborgerskab
  faellesraad@mtm.aarhus.dk

  På linket nedenfor kan du se fællesrådgrænserne på nuværende fællesråd:

  Distriktsinformation

   

  Navn Modtager af post E-mail
  Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Steen Bording Andersen bedermallingajstrup@gmail.com
  Borum-Lyngby Fællesråd Peter Poulsen blfsiden1994@gmail.com
  Brabrand-Årslev Fællesråd Carsten Strange Jensen info@baaf.dk
  Christiansbjerg Fællesråd Michael Poulsen michael.hp@hotmail.com
  Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd Henrik Olsen frederiksbjergoglangenaes@gmail.com
  Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum Bjarne S. Bendtsen bestyrelse@hjortshoj.dk
  Fællesrådet Aarhus K (Ceresbyen, Godsbanen, mv.) Joan Friis Frausing bestyrelsen@faellesraadet-aarhus-k.dk
  Fællesrådet for Mølleparken-Vesterbro Barbara Dunn molleparkforening@gmail.com
  Fællesrådet for Møllevangen-Fuglebakken-Frydenlund-Charlottenhøj

  Thomas Mikkelsen

  info@faellesraadet.dk
  Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer Ole L. Mikkelsen olm@1xo.dk
  Gellerup Fællesråd Randa Radwan rtb1@hotmail.dk 
  Gl. Egå Fællesråd Rikke Gade Johansen rikkegadejohansen@gmail.com
  Harlev Fællesråd Merethe Jelsbak Raundahl mjraundahl@gmail.com
  Hasle Fællesråd Klaus Bendixen klausbendixen@hotmail.com
  Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd Søren Wichmann Matthiessen formand@hhs8270.dk
  Kolt-Hasselager Fællesråd Karen Balling Radmer formand@kolthasselager.dk
  Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd Robert Møldrup Axelsen formand@lstk.dk
  Lystrup-Elsted-Elev- Nye Fællesråd Flemming Larsen fl.l@tdcadsl.dk
  Midtbyens fællesråd for Latinerkvarteret Øgaderne og Nørre Stenbro Thomas Kruse thkruse4@gmail.com 
  Mårslet Fællesråd Anders Kjær maarsletFU@gmail.com 
  Ormslev og Omegns Borgerforening Finn Agger ormslevborgerforening@gmail.com 
  Riisvangen Fællesråd Jan Thomsen riisvangenfaellesraad@gmail.com 
  Sabro-Fårup Fællesråd Ib Jensen formand@sabro-faarup.dk 
  Skæring Fællesråd Lise-Lotte Callesøe York skaeringfaellesraad@gmail.com 
  Skødstrup Fællesråd Inger Margrethe Thranholm ingerthranholm@gmail.com 
  Solbjerg Fællesråd Maia Østergaard 8355solbjerg@gmail.com 
  Spørring Borgerforening Palle Eivind Holm sporringborgerforening@gmail.com 
  Stavtrup Fællesråd Finn Nissen faellesraad@stavtrup.dk 
  Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd Dennis Cassøe dennis@cassoee.dk 
  Todbjerg-Hårup-Mejlby Fællesråd Peter Yde Nielsen thmfaellesraad@gmail.com 
  Tranbjerg Fællesråd Helle Søby Degn fr@tranbjerg.dk 
  Trige-Ølsted Fællesråd Steen Edeling edeling@webspeed.dk 
  Trøjborg Fællesråd Niels Chr. Sidenius n.c.sidenius@outlook.dk 
  Risskov Fællesråd Bo Christensen post@risskovfaellesraad.dk
  Vejlby Fællesråd Kaj Jochumsen, Niels Eisum kajjochum@gmail.com, niels@eisum.dk
  Viby Fællesråd Hans Peter Mehlsen mehlsen53@gmail.com 
  Åbyhøj Fællesråd Poul B. Schou poulbschou@gmail.com 

   

  Se fællesrådenes grænser i en kortløsning via nedenstående link. Du finder grænserne i temavælgeren yderst til venstre, under Administration -> Distrikter

  Se fællesrådenes grænser på kortet her

  Hvis et fællesråd brug for oplysninger fra - eller en indgang til de forskellige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, kan man henvende sig til fællesrådenes kontaktpersoner.

  Ansøgning om tilskud

  I slutningen af hvert år kan fællesrådene indsende en ansøgning til Aarhus Kommune om tilskud for det kommende år. Tilskuddet til det enkelte fællesråd fastsættes af Teknik og Miljø på baggrund af blandt andet en vurdering af fællesrådenes aktivitetsniveau og antal medlemmer. 

  Ansøgningsfristen meddeles direkte til fællesrådene. 

  Ansøgning om tilskud til fællesrådene skal indeholde følgende oplysninger:

  • Referat og beretning inkl. bilag fra det seneste års ordinære/ekstraordinære generalforsamling,
  • En oversigt over de foreninger, grundejerforeninger mv. fra lokalområdet, der er medlemmer af fællesrådet
  • Kontaktperson for Fællesrådet
  • Fællesrådets bankkonto
  • CVR-nummer (alternativt CPR-nr.) 

  Sådan fastlægges den samlede støtte til fællesrådene

  I Aarhus Kommunes budget er der afsat et årligt beløb til at støtte fællesrådenes arbejde.

  Byrådet fastlægger den samlede økonomiske støtte til fællesrådene i forbindelse med vedtagelsen af årets budget.

  Ud over de direkte kommunale tilskud kan fællesrådet frit søge pulje- eller projektmidler. De er dog i reglen knyttet til helt specifikke formål og er ikke forbeholdt fællesrådene. 

  Krav til fællesrådets vedtægter

  For at opnå tilskud er der følgende krav til fællesrådets vedtægter:

  Formål
  Formålsparagraffen skal sikre, at fællesrådet støtter en bred vifte af foreninger i det lokale område, samt at fællesrådet har til opgave at være områdets talerør over for kommunen.

  Udelukkelse
  Begrundelse for afslag på optagelse i fællesrådet skal fremgå.

  Revision
  Fællesrådets revisor skal være uafhængig af fællesrådets bestyrelse.

  Ophør
  Det skal fremgå, hvad der sker med fællesrådets formue i tilfælde af fællesrådets ophør.

  Om arbejdsgruppen

  Arbejdsgruppen for fællesrådene i Aarhus skal medvirke til at formidle samarbejdet mellem fællesrådene og Aarhus Kommune. 

  Der afholdes møde med Teknik og Miljø 3-4 gange årligt eller efter behov.

  Dagsordenen er åben for alle møderne, ligesom der tages referat. Orientering af alle fællesråd sker ved, at referatet lægges på Aarhus Kommunes hjemmeside.

  På det årlige seminar i marts giver arbejdsgruppen en kort redegørelse for gruppens arbejde siden sidste seminar.

  Teknik og Miljø stiller sekretariatsfunktion til rådighed for udvalget.

  Arbejdsgruppens opgaver

  Arbejdsgruppen for fællesrådene har til opgave 

  • at formidle samarbejdet mellem fællesrådene i Aarhus Kommune på områder, hvor fællesrådene ønsker det.

  • at medvirke til samarbejdet mellem et enkelt fællesråd/fællesrådene og Aarhus Kommune i samarbejde med Teknik og Miljø

  • at tilrettelægge seminarer og konferencer for fællesrådene

  • at drøfte og forhandle forhold, som det pålægges arbejdsgruppen på et seminar for fællesrådene


  Valg af Arbejdsgruppe

  Arbejdsgruppen består af 4 personer valgt blandt repræsentanterne for fællesrådene i forbindelse med det årlige seminar for fællesrådene. Der må kun vælges ét medlem fra hvert fællesråd. 

  Hvert medlem vælges for en periode af 2 år, sådan at 2 medlemmer vælges på lige årstal, og 2 vælges på ulige årstal. Ved forfald i utide afgøres eventuel fortsættelse i udvalget ved forhandling i arbejdsgruppen eller ved lodtrækning.  

  Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten inddrages i arbejdet og må ikke vælges fra et fællesråd, som allerede er repræsenteret ved et ordinært medlem.

  Den aktuelle arbejdsgruppe

  (valgt på fællesrådsseminaret den 2. maj 2023)

  Søren Wichmann Matthiessen (Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd)
  E-mail: formand@hhs8270.dk

  Henrik Olsen (Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd)
  E-mail: frederiksbjergoglangenaes@gmail.com

  Robert Møldrup Axelsen (Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd)
  E-mail: Robert.moldrup.axelsen@gmail.com

  Karen Yde (Stavtrup fællesråd)
  E-mail: ky@stavtrup.dk

  Suppleant: Tina Petersen (Kolt-Hasselager Fællesråd)
  E-mail: tkp1967@gmail.com

  2023 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2022 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2021 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2020 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2019 Referater fra møder i arbejdsgruppen for fællesråd

  2018 - Referater fra møder i arbejdsgruppen for fællesråd

  2017-Referater arbejdsgruppen for fællesrådene

  2016-Referater fra arbejdsgruppen for fællesrådene

  Sædvanligvis afholdes det årlige fællesrådsseminar hvert forår, hvor samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene drøftes, og hvor fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer. Fællesrådsseminaret er ligeledes rammen om det årlige valg til arbejdsgruppen for fællesrådene.

  I oktober måned hvert år afholder Teknik og Miljø et møde med fællesrådene, hvor der orienteres om aktuelle tiltag i afdelingen.

  Desuden afholdes et årligt Formandsmøde i januar/februar, hvor alle fællesrådsformænd har mulighed for at orientere hinanden om igangværende projekter og emner af fælles interesse.

  2. maj 2023 - Fællesrådsseminar

  22. august 2022 - Fællesrådsseminar

  14. oktober 2021 - Fællesrådsseminar

  Pga. Corona-situationen blev fællesrådsseminaret aflyst i 2020, og i 2021 er seminaret udsat til torsdag d. 14. oktober. Derfor har vi valgt at få produceret et par oplæg til jeres orientering:

  Stadsarkitekt Anne Mette Boye med en opdatering på arbejdet omkring arkitekturpolitik mv 

  Kommuneplanchef Lars Høeberg med seneste nyt om de mange temaplaner, der arbejdes med pt

  4. marts 2019 - Fællesrådsseminar

  2018-6. marts-fællesrådsseminar

  2017-2. marts-fællesrådsseminar

  Planlagte præsentationer fra aflyst fællesmøde med Teknik og Miljø 17. november 2020

  Se økonomichef Michael Johanssons præsentation

  Se anlægschef Trine Buus Karlsens præsentation

  21. oktober 2020 - Fællesrådseminar (AFLYST)

  Fællesrådsseminar 21. oktober 2020 er aflyst

  Fællesmøde med Teknik og Miljø vedr. vejharmonisering 26. februar 2020

  Fællesmøde med teknik og miljø 10. oktober 2019

  Fællesmøde med Teknik og Miljø 9. oktober 2018

  Fællesmøder 2017

  2016-Dialogmøder mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

  2016-Temamøde med fællesrådene

  Lokalsamfundsbeskrivelser

  I Aarhus er der 24 lokalsamfund. Parallelt med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 har de lokale fællesråd udarbejdet lokalsamfundsbeskrivelser, hvor de har beskrevet deres lokalsamfund og deres visioner for områderne.

  Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser bliver inddraget, når der sker udvikling i de enkelte lokalområder.

  Læs fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser

  Vejledning til fællesråd i Aarhus Kommune vedr. GDPR - håndtering af medlemmers persondata

  Fællesrådenes behandling af personoplysninger, fx om medlemmerne, er omfattet af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

  Det vil med andre ord sige, at fællesrådene er ansvarlige for at behandle de-res medlemmers persondata korrekt.

  Se detaljer i vedhæftede dokument

  Der er tegnet en fælles arrangøransvarsforsikring for fællesrådene i Aarhus Kommune

  Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skade på person og ting, som kan opstå i forbindelse med afholdelse af arrangementer inden for fællesrådenes arbejdsområde/virke.

  Du kan læse om forsikringens betingelser her:  Betingelser nr (aarhus.dk).

  Anmeldelsen udfyldes og sendes – anført følgende policenummer (511010).

  Selvrisiko dækkes af fællesrådet, som er involveret i skaden.

  For yderligere information, kontakt gerne:

  Medborgerskab
  faellesraad@mtm.aarhus.dk