Gå til hovedindhold

Fællesrådene

Bliv medlem af et fællesråd, og vær med til at styrke dialogen mellem dit lokalområde og Aarhus Kommune. Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene er baseret på en samarbejdsaftale.

Her på Fællesrådsportalen finder du en række nyttige og praktiske oplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

  Borgernes talerør

  Du kan kontakte det lokale fællesråd, hvis du vil have kommunen til at interessere sig for konkrete forhold i dit lokalområde. Fællesrådet er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning.

  Emner du kan tage op i dit fællesråd

  Hvorfor er der så få legepladser i mit lokalområde? Hvad kan vi gøre for at give børnene en sikker vej til skolen? Hvorfor skal vi rejse til den anden ende af kommunen for at benytte en svømmehal?

  Brænder du inde med spørgsmål om udviklingen i dit lokalområde, kan det være en god ide at kontakte dit lokale fællesråd. Det er rådets opgave at tage disse spørgsmål op i forhold til kommunen.

  En paraplyorganisation for lokalområdet

  Fællesrådet er en paraplyorganisation for menighedsråd, skoler, biblioteker, børnehaver, grundejer- og beboerforeninger, idrætsklubber og ungdomsorganisationernes lokale afdelinger. Det er et forum, hvor man drøfter og løser fælles opgaver.

  Indflydelse på udvikling i lokalområderne

  Dialogen mellem lokalsamfundene og Aarhus Kommune spiller en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen. Det skyldes ikke mindst, at mange af de spørgsmål og opgaver, som har betydning for lokalområderne enten afgøres i byrådet eller varetages af kommunen. Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog mellem lokalområderne og kommunen. Og her spiller de lokalt baserede fællesråd en central rolle.

  Et fællesråd fungerer som talerør for områdets beboere over for kommunen. Samtidig bidrager fællesrådet til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud til borgerne.

  Der findes i dag 34 fællesråd, som typisk er paraplyorganisationer for de forskellige foreninger i deres lokalområde.

  Fællesrådenes kontaktpersoner

  Se link nedenfor, om der et fællesråd i dit område:

  Aarhus Kommunes samarbejde med fællesrådene baserer sig på en samarbejdsaftale. Læs mere nedenfor:

  Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

  Fællesrådene rådgiver

  Fællesrådene inddrages så tidligt som muligt i alle sager af betydning for lokalområdet.

  Det kan for eksempel dreje sig om kommuneplanlægning, lokalplaner, placering af veje og stier og grønne interesser.

  Her kan fællesrådene bidrage med vigtig viden, som er nødvendig for, at en beslutning ikke blot er bedst for kommunen som helhed, men også passer bedst muligt til lokalsamfundet.

  Hvor det er relevant, inviterer de enkelte magistratsafdelinger fællesrådene til at deltage i tværgående konferencer og arbejdsgrupper vedrørende særlige opgaver for lokalområdet.

  Det er samtidig muligt for fællesråd og Aarhus Kommune i fællesskab at udarbejde oplæg til planer for udvikling i lokalområderne.

  I starten af hvert år holder fællesrådene et seminar med embedsmænd og repræsentanter for byrådet. Her drøftes samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene, samtidig med at fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer.

  Den direkte kontakt

  Det kan i visse sager være svært for et fællesråd at afgøre, hvem der er den relevante medarbejder at tale med i Aarhus Kommune.

  Derfor er der i de enkelte magistratsafdelinger udpeget kontaktpersoner, som fællesrådene kan benytte som guides til kommunens forvaltninger.

  Hvis du er i tvivl, kan du altid henvende dig i Teknik og Miljø.
  Se kontaktpersoner i Aarhus Kommune her:

  Kontaktpersoner i Aarhus Kommune

  Tilskud til fællesrådene

  Aarhus Kommune støtter fællesrådenes drift gennem økonomiske bidrag. Du finder mere information om dette under fanen "Sådan søger du tilskud til dit fællesråd"

  Vedtægter

  Teknik og Miljø vurderer, om det enkelte fællesråds vedtægter sikrer, at et økonomisk tilskud anvendes til formål, som kommunen kan støtte. I denne vurdering lægges især vægt på følgende:

  Formål

  Formålsparagraffen skal sikre, at fællesrådet støtter en bred vifte af foreninger i det lokale område, samt at fællesrådet har til opgave at være områdets talerør over for kommunen.

  Udelukkelse

  Begrundelse for afslag på optagelse i fællesrådet skal fremgå.

  Revision

  Fællesrådets revisor skal være uafhængig af fællesrådets bestyrelse.

  Ophør

  Det skal fremgå, hvad der sker med fællesrådets formue i tilfælde af fællesrådets ophør.

  Medlemskab og fællesrådets grænser

  Derudover er det vigtigt, at få formuleret en præcis beskrivelse af punktet under medlemskab og at få beskrevet de fysiske fællesrådsgrænser for et givent område.

  Vedtægtsskabelon

  Nye fællesråd er velkomne til at benytte vedtægtsskabelonen nedenfor som inspiration.

  Vedtægtsskabelon

  Opstart af nyt fællesråd

  Hvis du ønsker at starte et nyt fællesråd op, er du velkommen til at kontakte:

  Medborgerskab
  faellesraad@mtm.aarhus.dk

  På linket nedenfor kan du se fællesrådgrænserne på nuværende fællesråd:

  Distriktsinformation

   

  Navn Modtager af post E-mail
  Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Steen Bording Andersen bedermallingajstrup@gmail.com
  Borum-Lyngby Fællesråd Peter Poulsen blfsiden1994@gmail.com
  Brabrand-Årslev Fællesråd Carsten Strange Jensen info@baaf.dk
  Christiansbjerg Fællesråd Michael Poulsen michael.hp@hotmail.com
  Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd Henrik Olsen frederiksbjergoglangenaes@gmail.com
  Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum Bjarne S. Bendtsen bestyrelse@hjortshoj.dk
  Fællesrådet Aarhus K (Ceresbyen, Godsbanen, mv.) Joan Friis Frausing bestyrelsen@faellesraadet-aarhus-k.dk
  Fællesrådet for Mølleparken-Vesterbro Barbara Dunn molleparkforening@gmail.com
  Fællesrådet for Møllevangen-Fuglebakken-Frydenlund-Charlottenhøj

  Thomas Mikkelsen

  info@faellesraadet.dk
  Fællesrådet for Aarhus Ø og de bynære havnearealer Ole L. Mikkelsen olm@1xo.dk
  Gellerup Fællesråd Randa Radwan rtb1@hotmail.dk 
  Gl. Egå Fællesråd Rikke Gade Johansen rikkegadejohansen@gmail.com
  Harlev Fællesråd Merethe Jelsbak Raundahl mjraundahl@gmail.com
  Hasle Fællesråd Anders Sørensen haslefaellesraad@gmail.com 
  Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd Søren Wichmann Matthiessen formand@hhs8270.dk
  Kolt-Hasselager Fællesråd Karen Balling Radmer formand@kolthasselager.dk
  Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd Robert Møldrup Axelsen formand@lstk.dk
  Lystrup-Elsted-Elev- Nye Fællesråd Flemming Larsen fl.l@tdcadsl.dk
  Midtbyens fællesråd for Latinerkvarteret Øgaderne og Nørre Stenbro Thomas Kruse thkruse4@gmail.com 
  Mårslet Fællesråd Anders Kjær maarsletFU@gmail.com 
  Ormslev og Omegns Borgerforening Finn Agger ormslevborgerforening@gmail.com 
  Riisvangen Fællesråd Jan Thomsen riisvangenfaellesraad@gmail.com 
  Sabro-Fårup Fællesråd Ib Jensen formand@sabro-faarup.dk 
  Skæring Fællesråd Lise-Lotte Callesøe York skaeringfaellesraad@gmail.com 
  Skødstrup Fællesråd Inger Margrethe Thranholm ingerthranholm@gmail.com 
  Solbjerg Fællesråd Maia Østergaard 8355solbjerg@gmail.com 
  Spørring Borgerforening Palle Eivind Holm sporringborgerforening@gmail.com 
  Stavtrup Fællesråd Finn Nissen faellesraad@stavtrup.dk 
  Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd Dennis Cassøe dennis@cassoee.dk 
  Todbjerg-Hårup-Mejlby Fællesråd Peter Yde Nielsen thmfaellesraad@gmail.com 
  Tranbjerg Fællesråd Helle Søby Degn fr@tranbjerg.dk 
  Trige-Ølsted Fællesråd Steen Edeling edeling@webspeed.dk 
  Trøjborg Fællesråd Niels Chr. Sidenius n.c.sidenius@outlook.dk 
  Risskov Fællesråd Bo Christensen post@risskovfaellesraad.dk
  Vejlby Fællesråd Kaj Jochumsen, Niels Eisum kajjochum@gmail.com, niels@eisum.dk
  Viby Fællesråd Hans Peter Mehlsen mehlsen53@gmail.com 
  Åbyhøj Fællesråd Poul B. Schou poulbschou@gmail.com 

   

  Se fællesrådenes grænser i en kortløsning via nedenstående link. Du finder grænserne i temavælgeren yderst til venstre, under Administration -> Distrikter

  Se fællesrådenes grænser på kortet her

  Hvis et fællesråd brug for oplysninger fra - eller en indgang til de forskellige magistratsafdelinger i Aarhus Kommune, kan man henvende sig til fællesrådenes kontaktpersoner.

   

  Borgmesterens afdeling

  Borgmesterens Afdeling deltager i fællesrådsseminarer og evt. i dialog og borgermøder ifm. planstrategiforslag og kommuneplanforslag. Ifm. større prioriteringsrunder som del af budgetlægningen sendes prioriteringsforslag til høring i fællesrådene via de respektive magistratsafdelinger.

  Organisation og opgaver (aarhus.dk)

  Hovedkontaktperson (BA)
  Tine Holm Mathiasen
  Leder, innovation og medborgerskab
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C
  T: 5157 6604
  E: thma@aarhus.dk

  Kontaktperson i forhold til generelle sager, som vedrører borgmesteren

   

   

  Innovation og 
  Medborgerskab
  Leder af innovation og 
  medborgerskab 
  Tine Holm Mathiasen 
  T: 5157 6604 
  E: thma@aarhus.dk

  Kontaktperson i forhold til Opland og lokalområderne

   

   

  Konsulent i innovation og 
  medborgerskab
  Jesper Rabes Laursen 
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C 
  T: 4187 2250
  E: ljer@aarhus.dk

   Udsatte boligområder

   

   

   

   

   

  Koordinatorer for Tryg i 
  Aarhus
  HR- og Organisation
  Cecilie Vesti Leal 
  lcek@aarhus.dkT: 5157 6658

  Nanna Marie Rasmussen, 
  namr@aarhus.dk
  T: 4185 6595

  Drift af drikkevands- og spildevandsanlæg

  COO, produktion og ledelse
  Claus Homann
  Aarhus Vand
  T: 89471300 / 29799350

   

  Sociale forhold og beskæftigelse

  Primært samarbejde med valgte bestyrelser og råd på institutionerne. MSB samarbejder gerne med lokalrådene om en måde at skabe lokal forankring og inddragelse af den viden og de ressourcer, som findes overalt i vores kommune. Samarbejdet ml. magistratsafdelingen og fællesrådene sker især ift. etablering 
  eller fysiske ændringer af institutioner, boliger mv. I en række situationer omfatter dette også behandling af lokalplaner

  Sociale Forhold og Beskæftigelse (aarhus.dk)

  Hovedkontaktperson
  Uffe Dahl
  Juridisk Specialkonsulent
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C
  T:4185 6330
  E:ufda@aarhus.dk

   

  Chef for organisation og ledelse
  Jeanette Langfeldt Hoppe
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C
  T:8940 3479
  jlho@aarhus.dk

  Bygninger Servicecenter for Økonomi-Bygninger

  Bygningschef
  Jacob Hansen Beuschau
  Værkmestergade 15
  8100 Aarhus C
  T: 4185 8707
  E: jhbe@aarhus.dk

   

  Teknik og miljø

  Teknik og Miljø består af:
  • Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger, inkl. Grundsalg og Kommuneplan
  • Sekretariatet for Klima og Grøn Omstilling
  • Stadsarkitekten
  • Fællesadministrationen
  • Rådmandssekretariatet
  • Kommunikation MTM

  Samt de følgende 2 kerneområder, hvor de enkelte afdelinger er detaljeret beskrevet på de næste sider:
  • Mobilitet, Anlæg og Drift
  • Plan, Byggeri og Miljø

   

  Hovedkontaktpersoner:
  Sekretariatschef i
  Rådmandssekretariatet 
  Jakob Ljungberg
  Rådhuspladsen 2 
  8000 Aarhus C 
  T: 41890818 
  E: jaalj@aarhus.dk

  Konsulent i 
  Rådmandssekretariatet
  Anders Vindal Jørgensen
  Rådhuspladsen 2 
  8000 Aarhus C 
  T: 41858020 
  E: jvian@aarhus.dk

   

  Mobilitet
  Mobilitet, herunder biltrafik, cyklisme, kollektiv trafik og parkering.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Område Midt
  Jesper Frandsen
  T: 4185 9804
  E: jfra@aarhus.dk

  Amalie Lorenzen
  T: 4185 7577
  E: loama@aarhus.dk

  Område Nord
  Mette Dyrlund Sahlerz
  T: 20417021
  E: medys@aarhus.dk

  Område Syd
  Anne Høgh Winther
  T 2920 8507
  E avi@aarhus.dk

   

   

  Vejanlæg

   

   

   

   

   

   

   

   

  Område Midt
  Thomas Bjerregaard Fredholm
  T: 41854746
  E: nthb@aarhus.dk

  Område Nord
  Lise Guldager Hoppe 
  T: 4185 9783 
  E: hlig@aarhus.dk 

  Område Syd
  Dorte Scott Hansen
  T: 24640930
  E: hdos@aarhus.dk 

   

  Trafik og Vejdrift + Vejmyndighed 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Afdelingsleder
  Peter Ryberg Neess 
  T: 2920 8648
  E: prn@aarhus.dk

  Teamleder for Vejmyndighed
  René Gerstrøm Helbo
  T: 4187 4525
  E: regh@aarhus.dk

  Vejbelysning
  Lys@aarhus.dk

  ITS
  signal@aarhus.dk


  Vejmyndighed
  vejmyndighed@mtm.aarhus.dk
   
  Vejdrift
  vejdrift@mtm.aarhus.dk


  Område Midt 
  Thomas Skov 
  T: 8940 1186 
  E: thsk@aarhus.dk
   
  Område Ydre Midt 
  Bjarke Lindgaard Jensen 
  T: 2920 8643 
  E: balj@aarhus.dk
   
  Område Vest 
  Zaklina Dubravac 
  T: 4185 8651 
  E: zd@aarhus.dk
   
  Område Syd 
  Helle H. Vinther 
  T: 8940 4947 
  E: hhv@aarhus.dk

  Område Nord 
  Anne Møller Brusgaard 
  T: 8940 4595 
  E: anmr@aarhus.dk

  Grønne områder
  • Kirkegårde
  • Træer i byrummet
  • Bygninger
  • Legepladser og inventar
  • Skove
  • Parker og grønne områder

   

   

   

   

   

  Grønne områder
  T: 89404400
  E:gronneomraader@mtm.aarhus.dk

   

   

   

   

   

   

   

  Plan, Byggeri og Miljø
  Plan og Byggeri består af disse 
  afdelinger:
  • Byggesagsbehandling
  • Byggesagsbehandling Service
  • Plan og Byggeri Jura
  • Lokalplanlægning og VVM
  • Lokalplanlægning og Miljø
  • Planprocesser
  • Helhedsplanlægning

  Områdechef i Byggeri
  Ann Hamborg/
  Eva Møller Sørensen, 

  Områdechef i Plan
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand
  E: pbm@mtm.aarhus.dk

   

   

  SUNDHED OG OMSORG (MSO)

  Samarbejdet mellem magistratsafdelingen og fællesrådene sker især i forhold til etablering eller fysiske ændringer af boliger for ældre, Folkehuse m.v. Da sådanne forhold typisk kommer frem til offentlighedens vurdering i forbindelse med behandling af lokalplaner, er der ikke nogen særskilt procedure for inddragelse af fællesrådene.

  Sundhed og Omsorg (aarhus.dk)

  Hovedkontaktperson
  Nina Særkjær
  Civilsamfund og Samskabelse
  T: 4197 2922
  E: ons@aarhus.dk

  Udvikling af sundhedsstrategi og forebyggelse herunder sundhedspolitikken og sundhedsaftalen. Varetager desuden Folkesundhedsområdet herunder Sundhed og Omsorgs frivillighuse.

   

  Sundhedschef
  Otto Ohrt
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus C
  T: 6020 6554
  E: oyo@aarhus.dk

  Leverer koordineret, kvalitetssikret og strategisk rådgivning, samt varetager juridisk vejledning og rådgivning, klagehåndtering, hovedpostkassen og ledelsesbetjening

   

  Ledelsessekretariatet
  Klaus Bach Trads
  T: 2855 5680
  E: klbj@aarhus.dk

   

  Civilsamfund og samskabelse har driften af Sundheds og Omsorgs 37 Folkehuse inkl. 29 caféer. Herudover udvikling af samarbejde med foreninger, ensomhedsforebyggelse, frivillighed og medborgerskab.

   

  Chef for Civilsamfund og Samskabelse
  Maj Morgenstjerne
  T: 5171 5388
  E: majmo2aarhus.dk

  Mia Saskia Olesen 
  T: 4185 9177
  E: omis@aarhus.dk

  Folkehusene er rammen for frivillighed, fællesskaber, foreninger og forebyggelsesindsatser i Aarhus. Husene bæres af frivillige lokale kræfter, og 
  husenes rammer (f.eks. caféer, værksteder 
  m.m.) bruges til forebyggende og 
  fællesskabende indsatser.

   

   

   

   

   

  Ledere af Folkehusene
  Distrikt Midt
  Jakob V. Bavnshøj
  T: 2263 4129
  E: javb@aarhus.d


  Distrikt Nord
  Trine Holst
  T: 2238 8759 
  E: trihol@aarhus.dk


  Distrikt Syd
  Jens Sønderbæk
  T: 3071 0742
  E: jenson@aarhus.dk

   

  Kultur og borgerservice (MKB)

  Kultur, Sport og Fritid samt Borgerservice og Biblioteker
  Kultur, natur og idræt

  Hovedkontaktperson:
  Majbritt Møller
  Sekretariatschef 
  T: 2332 9132
  E: mm@aarhus.dk

  Kulturforvaltningen

   

   

   

  Leder, kulturforvaltningens sekretariat
  Lene Øster
  Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
  T: 25500542
  E:lleo@aarhus.dk

   

   Sport og fritid

   

   

   

  Sektionsleder
  Morten Pedersen
  Sport og Fritid 
  N. J. Fjords Gade 2
  8000 Aarhus C 
  T: 89404821 
  E: mpe@aarhus.dk

   Borgerservice og Biblioteker

  Sekretariatschef
  Cecilia Garibaldi
  Fællessekretariatet for 
  Borgerservice og Biblioteker 
  Hack Kampmanns Plads 2
  8000 Aarhus C 
  T: 24595891
  E: cgb@aarhus.dk

   

  Børn og unge

  Ad hoc samarbejde vedr. daginstitutioner, skoler og fritidstilbud. Primært samarbejde med valgte bestyrelser og råd. Samarbejdet ml. Børn og Unge og fællesrådene sker bl.a. ifm. etablering eller fysiske ændringer af daginstitutioner mv. Da sådanne forhold typisk kommer frem til offentlighedens vurdering i forbindelse med behandling af lokalplaner, er der ikke en særskilt procedure for inddragelse af fællesrådene. Fællesrådene opfordres til at benytte mulighederne via Teknik og Miljøs lokalplansprocedurer.

  Børn og Unge (aarhus.dk)

  Hovedkontaktperson:
  Hans Van Binsbergen
  Sekretariatschef
  Rådhudspladsen 2
  8000 Aarhus C
  T: 5157 5002
  E: hvb@aarhus.dk

  Planlægning varetager bl.a. følgende 
  arbejdsområder: 
  • Befolkningsprognoser, 
  småbørnsprognoser, 
  skoleprognoser m.v.
  • Planlægning af kapacitet til pasning og undervisning 
  • RULL – Rum til leg og læring Nybygning, tilbygning og modernisering af skoler og daginstitutioner, klubber og pædagogisk ledede legepladser

   

   

  Kontakt planlægning på: 
  plan@mbu.aarhus.dk 
  Anne Marie Due Schmidt
  Kontorchef for Plan

   

   

   

   

   

  Børn og unge er delt op i fem geografiske 
  distrikter, der dækker Aarhus Kommune. Hvert distrikt rummer tilbud til børn og unge fra 0-18 år – blandt andet dagtilbud, folke og specialskoler, SFO, fritids-og ungdomsklubber og legepladser.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Distrikt Nord 
  Karina Møller 
  (Distrikt Nord samt 
  fritidspædagogik) 
  T: 4186 0922 
  E: karmoe@aarhus.dk


  Distrikt Vest 
  Susanne Hammer Jakobsen 
  (Distrikt Vest samt sårbare 
  og udsatte unge) 
  T: 4185 9293
  E: subih@aarus.dk


  Distrikt Sydvest 
  Lisbeth Schmidt Andersen 
  (Distrikt Sydvest samt 
  specialpædagogik og 
  specialtilbud) 
  T: 4186 0923 
  E: alisc@aarhus.dk


  Distrikt Syd
  Susanne Holst (Distrikt Syd 
  samt dagtilbud) 
  T: 2496 0911 
  E: suho@aarhus.dk


  Distrikt Øst 
  Stefan Møller Christiansen 
  (Distrikt Øst samt skoler) T: 
  6119 4496
  E: stmc@aarhus.dk

   

   

   

  Ansøgning om tilskud

  I slutningen af hvert år kan fællesrådene indsende en ansøgning til Aarhus Kommune om tilskud for det kommende år. Tilskuddet til det enkelte fællesråd fastsættes af Teknik og Miljø på baggrund af blandt andet en vurdering af fællesrådenes aktivitetsniveau og antal medlemmer. 

  Ansøgningsfristen meddeles direkte til fællesrådene. 

  Ansøgning om tilskud til fællesrådene skal indeholde følgende oplysninger:

  • Referat og beretning inkl. bilag fra det seneste års ordinære/ekstraordinære generalforsamling,
  • En oversigt over de foreninger, grundejerforeninger mv. fra lokalområdet, der er medlemmer af fællesrådet
  • Kontaktperson for Fællesrådet
  • Fællesrådets bankkonto
  • CVR-nummer (alternativt CPR-nr.) 

  Sådan fastlægges den samlede støtte til fællesrådene

  I Aarhus Kommunes budget er der afsat et årligt beløb til at støtte fællesrådenes arbejde.

  Byrådet fastlægger den samlede økonomiske støtte til fællesrådene i forbindelse med vedtagelsen af årets budget.

  Ud over de direkte kommunale tilskud kan fællesrådet frit søge pulje- eller projektmidler. De er dog i reglen knyttet til helt specifikke formål og er ikke forbeholdt fællesrådene. 

  Krav til fællesrådets vedtægter

  For at opnå tilskud er der følgende krav til fællesrådets vedtægter:

  Formål
  Formålsparagraffen skal sikre, at fællesrådet støtter en bred vifte af foreninger i det lokale område, samt at fællesrådet har til opgave at være områdets talerør over for kommunen.

  Udelukkelse
  Begrundelse for afslag på optagelse i fællesrådet skal fremgå.

  Revision
  Fællesrådets revisor skal være uafhængig af fællesrådets bestyrelse.

  Ophør
  Det skal fremgå, hvad der sker med fællesrådets formue i tilfælde af fællesrådets ophør.

  Om arbejdsgruppen

  Arbejdsgruppen for fællesrådene i Aarhus skal medvirke til at formidle samarbejdet mellem fællesrådene og Aarhus Kommune. 

  Der afholdes møde med Teknik og Miljø 3-4 gange årligt eller efter behov.

  Dagsordenen er åben for alle møderne, ligesom der tages referat. Orientering af alle fællesråd sker ved, at referatet lægges på Aarhus Kommunes hjemmeside.

  På det årlige seminar i marts giver arbejdsgruppen en kort redegørelse for gruppens arbejde siden sidste seminar.

  Teknik og Miljø stiller sekretariatsfunktion til rådighed for udvalget.

  Arbejdsgruppens opgaver

  Arbejdsgruppen for fællesrådene har til opgave 

  • at formidle samarbejdet mellem fællesrådene i Aarhus Kommune på områder, hvor fællesrådene ønsker det.

  • at medvirke til samarbejdet mellem et enkelt fællesråd/fællesrådene og Aarhus Kommune i samarbejde med Teknik og Miljø

  • at tilrettelægge seminarer og konferencer for fællesrådene

  • at drøfte og forhandle forhold, som det pålægges arbejdsgruppen på et seminar for fællesrådene


  Valg af Arbejdsgruppe

  Arbejdsgruppen består af 4 personer valgt blandt repræsentanterne for fællesrådene i forbindelse med det årlige seminar for fællesrådene. Der må kun vælges ét medlem fra hvert fællesråd. 

  Hvert medlem vælges for en periode af 2 år, sådan at 2 medlemmer vælges på lige årstal, og 2 vælges på ulige årstal. Ved forfald i utide afgøres eventuel fortsættelse i udvalget ved forhandling i arbejdsgruppen eller ved lodtrækning.  

  Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Suppleanten inddrages i arbejdet og må ikke vælges fra et fællesråd, som allerede er repræsenteret ved et ordinært medlem.

  Den aktuelle arbejdsgruppe

  (valgt på fællesrådsseminaret den 2. maj 2023)

  Søren Wichmann Matthiessen (Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd)
  E-mail: formand@hhs8270.dk

  Henrik Olsen (Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd)
  E-mail: frederiksbjergoglangenaes@gmail.com

  Robert Møldrup Axelsen (Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd)
  E-mail: Robert.moldrup.axelsen@gmail.com

  Karen Yde (Stavtrup fællesråd)
  E-mail: ky@stavtrup.dk

  Suppleant: Tina Petersen (Kolt-Hasselager Fællesråd)
  E-mail: tkp1967@gmail.com

  2023 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2022 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2021 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2020 REFERATER FRA MØDER I ARBEJDSGRUPPEN FOR FÆLLESRÅD

  2019 Referater fra møder i arbejdsgruppen for fællesråd

  2018 - Referater fra møder i arbejdsgruppen for fællesråd

  2017-Referater arbejdsgruppen for fællesrådene

  2016-Referater fra arbejdsgruppen for fællesrådene

  Sædvanligvis afholdes det årlige fællesrådsseminar hvert forår, hvor samarbejdet mellem kommunen og fællesrådene drøftes, og hvor fællesrådene har mulighed for at udveksle erfaringer og ideer. Fællesrådsseminaret er ligeledes rammen om det årlige valg til arbejdsgruppen for fællesrådene.

  I oktober måned hvert år afholder Teknik og Miljø et møde med fællesrådene, hvor der orienteres om aktuelle tiltag i afdelingen.

  Desuden afholdes et årligt Formandsmøde i januar/februar, hvor alle fællesrådsformænd har mulighed for at orientere hinanden om igangværende projekter og emner af fælles interesse.

  2. maj 2023 - Fællesrådsseminar

  22. august 2022 - Fællesrådsseminar

  14. oktober 2021 - Fællesrådsseminar

  Pga. Corona-situationen blev fællesrådsseminaret aflyst i 2020, og i 2021 er seminaret udsat til torsdag d. 14. oktober. Derfor har vi valgt at få produceret et par oplæg til jeres orientering:

  Stadsarkitekt Anne Mette Boye med en opdatering på arbejdet omkring arkitekturpolitik mv 

  Kommuneplanchef Lars Høeberg med seneste nyt om de mange temaplaner, der arbejdes med pt

  4. marts 2019 - Fællesrådsseminar

  2018-6. marts-fællesrådsseminar

  2017-2. marts-fællesrådsseminar

  Planlagte præsentationer fra aflyst fællesmøde med Teknik og Miljø 17. november 2020

  Se økonomichef Michael Johanssons præsentation

  Se anlægschef Trine Buus Karlsens præsentation

  21. oktober 2020 - Fællesrådseminar (AFLYST)

  Fællesrådsseminar 21. oktober 2020 er aflyst

  Fællesmøde med Teknik og Miljø vedr. vejharmonisering 26. februar 2020

  Fællesmøde med teknik og miljø 10. oktober 2019

  Fællesmøde med Teknik og Miljø 9. oktober 2018

  Fællesmøder 2017

  2016-Dialogmøder mellem Aarhus Kommune og fællesrådene

  2016-Temamøde med fællesrådene

  Lokalsamfundsbeskrivelser

  I Aarhus er der 24 lokalsamfund. Parallelt med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 har de lokale fællesråd udarbejdet lokalsamfundsbeskrivelser, hvor de har beskrevet deres lokalsamfund og deres visioner for områderne.

  Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser bliver inddraget, når der sker udvikling i de enkelte lokalområder.

  Læs fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser

  Vejledning til fællesråd i Aarhus Kommune vedr. GDPR - håndtering af medlemmers persondata

  Fællesrådenes behandling af personoplysninger, fx om medlemmerne, er omfattet af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

  Det vil med andre ord sige, at fællesrådene er ansvarlige for at behandle de-res medlemmers persondata korrekt.

  Se detaljer i vedhæftede dokument

  Der er tegnet en fælles arrangøransvarsforsikring for fællesrådene i Aarhus Kommune

  Forsikringen dækker det erstatningsansvar for skade på person og ting, som kan opstå i forbindelse med afholdelse af arrangementer inden for fællesrådenes arbejdsområde/virke.

  Du kan læse om forsikringens betingelser her:  Betingelser nr (aarhus.dk).

  Anmeldelsen udfyldes og sendes – anført følgende policenummer (511010).

  Selvrisiko dækkes af fællesrådet, som er involveret i skaden.

  For yderligere information, kontakt gerne:

  Medborgerskab
  faellesraad@mtm.aarhus.dk