Sociale Forhold og Beskæftigelse

Omkring 4.000 medarbejdere møder den aktive borger i Socialforvaltningen og i Beskæftigelsesforvaltningen. Vi møder dem, når borgeren har brug for støtte og hjælp til at komme videre i livet. Det kan være på grund af ledighed, sygdom, misbrugsproblemer, familieproblemer, hjemløshed, handicap eller andre sociale begivenheder.