Gå til hovedindhold

Om træning, genoptræning og rehabilitering

Hvis du har svært ved at klare de daglige gøremål, tilbyder Aarhus Kommune forskellige trænings- eller rehabiliteringsforløb. Læs om de forskellige typer af forløb for personer over 18 år.

 • Læs op

Indhold

  Formålet er, at du igen kan opnå og fastholde en velfungerende hverdag – herunder din eventuelle tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse og fritidsaktiviteter. Der er  forskellige muligheder, og det konkrete tilbud sammensættes ud fra dine behov.

  Oplever du, at du har svært ved at klare de daglige gøremål, kan du måske have gavn af et trænings- eller rehabiliteringsforløb. Et forløb kan bestå af mange forskellige ting, men fælles er, at formålet er at hjælpe dig til at genvinde eller styrke dine færdigheder, så du kan leve et frit, selvstændigt og aktivt liv så længe som muligt.

  Når du henvender dig til Aarhus Kommune, vil vi sammen med dig se på, hvad det er, du finder svært – uanset om det er fysiske eller psykiske begrænsninger, eller du måske føler dig meget alene og savner kontakt til andre. Sammen planlægger vi dit forløb, så du igen kan klare mest muligt i din hverdag. Et forløb kan vare op til 8-12 uger.

  Du vil typisk blive tilbudt et forløb umiddelbart efter en operation eller sygdom, eller hvis du blot har svært ved at blive ved med at klare almindelige aktiviteter i hverdagen. Vi fokuserer i fællesskab på det, du gerne vil kunne gøre igen. Vi træner hverdagstingene: fx at kunne gå på trapper, hente mad i køleskabet, sætte sig op i sengen, selv klare toiletbesøg, vaske op, gøre rent eller deltage i sociale aktiviteter. I starten kan du måske ikke træne så intenst, så hjælper vi dig med de
  ting, du endnu ikke kan selv. Skridt for skridt vil du oftest opleve, at du kan mere og mere.

  Forløbet foregår typisk hjemme hos dig og i dit nærmiljø. Der er ingen egenbetaling.

  Hvis du har været på hospitalet, vil du få en genoptræningsplan, hvis lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, når du kommer hjem. Genoptræningsplanen sendes til Aarhus Kommune, der sender dig en besked om, hvor du tilbydes genoptræning. Du kan få tilbudt genoptræning uanset din alder. Genoptræningen foregår i et samarbejde med en fysioterapeut og/eller en ergoterapeut og evt. din familie eller andre, der kan støtte dig.

  Genoptræningen foregår individuelt, sammen med andre eller som en kombination af begge dele. Forløbet afsluttes, når de aftalte mål for genoptræningen er nået, eller når du selv kan klare den videre træning - evt. med støtte fra andre.

  Hvis du får en genoptræningsplan på hospitalet, sendes den til Aarhus Kommune, der kontakter dig. Der er ingen egenbetaling.

   

  Hvis du efter et sygdomsforløb eller fx et fald oplever, at der er daglige gøremål, som du ikke længere selv kan klare, kan du søge genoptræning.

  Træningen afsluttes, når de aftalte mål er nået, eller du selv kan klare den videre træning. Sammen med terapeuten vurderer du, om der er behov for yderligere træning. Et forløb varer typisk op til 8-12 uger.

  Når du modtager genoptræning efter udskrivning fra hospitalet, kan det foregå ét af følgende steder:

  Privatpraktiserende fysioterapeuter med kommunal aftale

  Vedligeholdelsestræning kan hjælpe dig med at fastholde din evne til at fungere godt i hverdagen.

  Et vedligeholdende træningsforløb foregår typisk én til tre gange om ugen i op til 26 uger ad gangen. Træningen afsluttes, når de aftalte mål er nået eller du selv kan klare den videre træning. 

  Når træningen afsluttes, vil terapeuten vejlede dig om, hvordan du selv kan fastholde din evne til at fungere godt i hverdagen.

  Kontakt Sundhed og Omsorgslinjen på 87 13 16 00, hvis du ønsker vedligeholdelsestræning.

  Er du 60 år eller ældre, kan du gå til selvtræning sammen med andre seniorer i et af Aarhus Kommunes folkehuse. Du får en introduktion til fitness-redskaberne af uddannede instruktører, som du også kan hente sparring hos løbende.

  Læs mere om selvtræning

  Sidst opdateret: 14. september 2023