Gå til hovedindhold

Vikærgården - kortvarigt ophold uden for hjemmet

Vikærgården er et center for korttidsplader under Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.
Et ophold her er for dig, der er visiteret til et tilbud, og har brug for en ekstra indsats med sundhedspersonale hele døgnet, og hvor det ikke er muligt at tilvejebringe den nødvendige sundhedsfaglige indsats i dit eget hjem.

 • Læs op

Indhold

  Opholdet er en målrettet og tidsafgrænset indsats i samarbejde med dig, dit netværk og fagfolk. Varigheden er afhængig af din tilstand og dit individuelle behov.

  Målet er, at du kan flytte tilbage i din egen bolig eller få afklaring på din aktuelle situation.

  Vikærgården har plads til 63 borgere fordelt på 3 afdelinger samt 16 pladser på Rehabiliteringshøjskolen.

  Link til Rehabiliteringshøjskolen: https://aarhus.dk/borger/sundhed-og-sygdom/traening-og-rehabilitering/rehabiliteringshoejskolen/

  Vikærgården har 63 rummelige værelser med eget badeværelse. Derudover er der fællesarealer; dagligstuer med tv, spiseområder, et wellnessbad og træningssal. Træning og rehabilitering vil både foregå i træningssalen, på det værelse der stilles til rådighed under opholdet, i husets fællesarealer og i det grønne område udenfor Vikærgården.

  På Vikærgården arbejdes der med velfærdsteknologi. Det betyder, at personalet arbejder med løsninger, som kan være med til at understøtte din rehabilitering og tilstand, så du når et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

  Besøg Vikærgårdens hjemmeside om velfærdsteknologi for yderligere information

  Sundhedspersonale

  På Vikærgården vil du møde sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, diætister, social- og sundhedsassistenter, køkkenpersonale, rengøringsassistenter og pedeller, som alle vil være en del af dit forløb og ophold.

  • Du kan blive visiteret til et ophold på Vikærgården, hvis du bor i Aarhus Kommune.
  • Det er en borgerkonsulent, der afgør om du er i målgruppen for et forløb på Vikærgården.
  • Det er et samarbejde mellem borgerkonsulent og Vikærgården, der afgør hvilken type ophold du tilbydes.
  • Bliver du visiteret til et ophold på Vikærgården, skal du selv medvirke til at sætte mål for dit forløb, evt. med støtte fra dit netværk. 

  Er du visiteret til en korttidsplads (udrednings-, flex-, aflastnings- eller rehabiliteringsplads) er der en egenbetaling på 141 kr. pr. dag (2023-sats, jf. Serviceloven).

  Prisen dækker døgnforplejningen og indbefatter:

  • hoved- og mellemmåltider
  • vask af lejet og linned
  • håndklæder
  • rengøringsartikler
  • tøjvask (valgfrit)

  Ved sondemad er prisen lavere, samt ved fravalg af tøjvask.

  Betalingen trækkes over pensionen eller bliver opkrævet på et girokort.

  Serviceaftalen er din skriftlige accept af, at Vikærgården må trække udgifterne til døgnforplejning over din pensionskonto, hvis du modtager en social pension.

  Du skal selv medbringe:

  • Medicin - medbring alt den medicin du får og evt. doseringsæsker. Medicin skal ikke doseres inden opholdet, medmindre dette varetages af sygehus eller hjemmepleje/hjemmesygepleje. Du skal selv betale for alle udgifter til medicin samt levering af denne. Dette er ikke inkluderet i prisen for opholdet.
  • Tøj - indendørssko, udendørssko, overtøj, tøj du kan bevæge dig i fx træningstøj.
  • Hvis du ønsker tøjet vasket, bliver det maskinvasket, og du skal derfor ikke medbringe tøj, som skal håndvaskes. Dit tøj bliver mærket ved ankomst.
  • Toiletartikler - til personlig hygiejne, fx shampoo, tandpasta m.m.
  • Personlige hjælpemidler - fx briller, rollator, kørestol Inkontinenshjælpemidler, m.m.

   

   

  Sidst opdateret: 6. maj 2024

  Dokumenter