Gå til hovedindhold

Neurocentret

På Neurocentret tilbydes rehabilitering til dig, der har erhvervet en hjerneskade, anden påvirkning af hjernen eller har avanceret spise-synkeproblematikker, og som efter sygehusindlæggelse har modtaget en genoptræningsplan.

 • Læs op

Indhold

  Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. (hvidbogen om Rehabilitering, 2022)

  Tilbuddet er til voksne borgere i Aarhus Kommune. Du er udskrevet fra sygehuset med en lægefagligt vurderet genoptræningsplan. Det kan være efter:

  • Hjerneskade
  • Hoved-hals-kræft
  • Hjernetumor
  • Synke-spise problemer
  • Meningitis og andre infektioner i hjernen
  • Sclerose (efter nyt attak)
  • Guillain barre Syndrom
  • Acusticusneurinom
  • Rygmarvsskade
  • Covid-19 Senfølger (Kommunehenvisning fra egen læge)
  • Og andre relevante mindre forekommende diagnoser
    

  Aarhus Kommunes tilbud om rehabilitering kan bestå af fysio- og ergoterapi i et individuelt tilrettelagt forløb. Formålet er, at du efter hjerneskaden får mulighed for fortsat at leve et for dig værdigt og meningsfuldt liv.

  Senest fire hverdage efter udskrivelse fra sygehus, sender vores visitation et tilbud til dig om et genoptræningsforløb.

  Det er dine behov, ressourcer og fokus, der bestemmer indholdet i dit rehabiliteringsforløb. Da hele din familie og netværk påvirkes af din hjerneskade og din ændrede livssituation, er der ofte et tæt samarbejde med dine nærmeste i forløbet. Mål og indhold for genoptræningsforløbet planlægges i et samarbejde mellem dig, dine pårørende og terapeuterne.

  Genoptræningen foregår, hvor det er mest hensigtsmæssigt for dig. Det kan være i dit hjem, i lokalerne på Neurocentret eller hvor det i øvrigt kan have betydning for dig.

  Genoptræningsforløbets længde vurderes individuelt, men strækker sig typisk over en til tre måneder.

  Neurorehabiliteringen strækker sig ud i fremtiden, så din rehabilitering fortsætter ofte efter, at genoptræningen i Neurocentret er afsluttet. Vi hjælper dig med at etablere de videre foranstaltninger, inden dit forløb afsluttes hos os.

  Der er ansat ergoterapeuter og fysioterapeuter, som vil støtte og træne med dig i dit rehabiliteringsforløb. Alt efter behov får du tilbudt fysioterapi, ergoterapi eller begge dele. Alle terapeuter har stor kompetence og erfaring med genoptræning og rehabilitering af mennesker med en skade i hjernen. Derudover er der ansat en administrativ medarbejder og en leder af Neurocentret.

  Der er busstoppesteder 100 - 200 meter fra Neurocentret og parkeringspladser i nærheden. Hvis du ikke selv kan komme til træning i Neurocentret, kan du blive visiteret til gratis kørsel med taxa. Vi bestiller kørslen til dig.