Gå til hovedindhold

Team Samvær

Støttet og overvåget samvær mellem børn, der er anbragt uden for hjemmet og deres forældre. Vi hjælper forældre til at have et positivt møde med deres børn.

 • Læs op

Indhold

  Vi hjælper forældre, der fx kan have svært ved at aflæse barnets behov er usikre i deres samvær med barnet eller har konflikter med barnet, eller hvor barnet har særlige vanskeligheder. Samværskonsulenten samarbejder med jer om at forbedre samværet og støtter jer i det, der kan være svært. Samværskonsulenten skal være med, når I mødes med jeres barn. Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om overvåget samvær.

  Tilbuddets indhold

  Samværet finder oftest sted i Aarhus Kommune i Team Samværs lokaler, hos barnets plejefamilie eller hjemme hos jer. Samværet kan følges op af en opfølgende samtale, hvor vi taler om, hvad der gik godt, og hvad der kan ændres til næste gang. Et af de vigtigste mål er, at barnet viser glæde ved at være sammen med jer.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Har du brug for støttet samvær, skal du kontakte Familiecentret.