Børn og unge med psykisk sygdom eller sårbarhed

Kontakt din sagsbehandler i Handicapcentret for Børn eller Familiecentret, hvis du har brug for hjælp til dit barn med psykisk sygdom eller sårbarhed.
Kontakt PPR og Specialpædagogik, hvis du har brug for støtte, rådgivning eller vejledning, hvis du er bekymret for dit barns udvikling eller trivsel.
Psykisk sygdom udredes og behandles primært i psykiatrien, som hører under Region Midtjylland.