Gå til hovedindhold

Nordbyvænget

Beskyttede boliger til voksne med fysisk handicap og eventuelt kognitive udfordringer og for voksne, der har fået hjerneskade. Der er personale døgnet rundt.

 • Læs op

Indhold

  Vores primære formål er at give pleje og praktisk bistand. Vi har fokus på en udbredt grad af selvhjulpenhed og selvstændighed, og beboerne skal kunne varetage mange dagligdags gøremål, enten selvstændigt eller med en bostøtte.

  Vores kerneydelse er:

  • Individuel støtte i eget hjem med beboerens behov i fokus
  • Koordinering af tværfaglig indsats mellem forskellige samarbejdspartnere
  • Understøttelse af beboernes aktive deltagelse og inklusion i samfundet.

  Boligerne

  Vi har 22 selvstændige rækkehuse med egen stue, soveværelse, køkken og badeværelse. Der er lejemål på 2, 3 og 4 værelser, og der er et fælleshus, hvor beboerne kan samles til fælles arrangementer. Personalets vagtstue, kontorer og tekøkken er også i fælleshuset. Husene ligger i klynger, omkranset af græs og planter. Der er cykelskure og parkeringspladser.

  Personalet

  Personalet består af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ergoterapeuter og teknisk personale.

  Vi har personale, der hele døgnet kan støtte og hjælpe beboerne. I aftentimerne, weekenderne og om natten, er der en nattevagt.

  Lovgrundlag

  De beskyttede boliger drives efter servicelovens § 192. Borgerne modtager pleje og praktisk bistand efter servicelovens § 83.