Gå til hovedindhold

Botilbud og bofællesskaber til voksne med fysisk handicap

Beskyttede boliger, bofællesskaber og andre døgntilbud til voksne med fysisk handicap.

 • Læs op

Indhold

  I vores botilbud giver vi støtte og vejledning til udvikling af den enkelte beboers fysiske psykiske og sociale ressourcer for at sikre dem en så selvstændig tilværelse som muligt.
  Sammen med hver enkelt beboer udarbejder vi en individuel delhandleplan med mål for den pædagogiske indsats.

  Birkebakken

  Døgnophold til børn, unge og voksne med betydeligt og varigt fysisk og psykisk handicap.

  Bofællesskabet Elevhus

  Bofællesskab med døgndækning til voksne med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap, som har brug for omfattende pædagogisk hjælp og støtte, pleje og omsorg.

  Mallinglund Bofællesskab

  Bofællesskab til voksne med kognitive udfordringer og fysisk handicap.

  Nordbyvænget

  Beskyttede boliger til voksne med fysisk handicap og eventuelt kognitive udfordringer og for voksne, der har fået hjerneskade. Der er personale døgnet rundt.

  Stefanshjemmet Botilbud og Aktivitetscenter

  Botilbud og aktivitetscenter for voksne, der har fået hjerneskade eller har fysisk handicap med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte og pleje og omsorg i hverdagen.