Gå til hovedindhold

Brobyg-fraværsindsats

En helhedsorienteret indsats til familier med børn og unge, der er 6-18 år og har autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, ADD og angst.

 • Læs op

Indhold

  Indhold i indsatsen

  I Brobyg-fraværsindsats arbejder vi ud fra det menneskesyn, at alle kan udvikle sig. Derfor tager vores specialpædagogiske arbejde udgangspunkt i at møde den unge, så de føler sig set og anerkendt på egne præmisser.

  Vi arbejder med overgange i fx daginstitution, skole-/fritids-/uddannelsestilbud, social isolation og skolevægring. Vi arbejder med barnets/den unges udfordringer og vejledning til jer forældre.

  Vores pædagogik har udgangspunkt i neuropsykologi, mentalisering, stressreduktion med afsæt i Atlass, mindfulness og konflikthåndtering med Studio III.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Hvis du vil henvises til tilbuddet, skal du kontakte din sagsbehandler.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter servicelovens §52.3.6. Brobyg-fraværsindsats hører under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud i Børn, Familier og Fællesskaber