Gå til hovedindhold

Kørsel af skoleelever

Du kan ansøge om bevilling af kørsel til dit barn, når dit barn går på distriktsskolen eller er henvist til et andet tilbud. Du kan kun ansøge om bevilling af kørsel, hvis skolevejen er for lang eller trafikfarlig, eller dit barn har en sygdom, funktionsnedsættelse, handicap eller er midlertidig invalid.

Læs også mere om kørselstyper, dit ansvar som forældre m.m.

Hvem kan ansøge om kørsel til og fra skole?

Dit barn skal gå på distriktsskolen eller være henvist til et specialundervisningstilbud, et midlertidigt tilbud fx Kompetencecenter for læsning, en modtagelsesklasse eller en modtagerskole for skolehenviste elever med dansk som andetsprog.

Læs, inden du ansøger om bevilling af kørsel mellem hjemmet og skolen

Du kan kun ansøge om bevilling af kørsel mellem hjemmet og skolen, hvis:

  • Skolevejen er for lang
  • Skolevejen er trafikfarlig
  • Dit barn har en sygdom, funktionsnedsættelse eller handicap, der nødvendiggør kørsel
  • Dit barn har behov for kørsel til skolen eller en ungdomsuddannelse på grund af midlertidig invaliditet fx et brækket ben

Dit barn kan ikke få bevilget kørsel, hvis:

  • Dit barn går på en skole udenfor skoledistriktet fx privatskole eller en folkeskole, du selv har valgt.
  • Dit barn har behov for kørsel, som Børn og Unge ikke kan bevilge efter folkeskoleloven § 26, stk. 1

Sådan ansøger du om bevilling af kørsel

Søg til skolebus eller skolerejsekort, kørselsgodtgørelse eller kørsel med minibus eller taxa. Se fristerne for det kommende skoleår.

Hvilken form for kørsel kan dit barn få bevilget?

Hvis dit barn kan få bevilget kørsel, tager vi stilling til kørselstypen. Bevillingen tager udgangspunkt i det mindst vidtgående kørselstilbud efter en konkret og individuel vurdering af barnets behov, kompetencer og ressourcer. 

Spørgsmål til regler og ansøgninger - og nogle gode links

Børn og Unge

Befordring (Budget og Regnskab)

Telefontid
Mandag-fredag: 9.00-14.00

Telefon: 89 40 40 04

befordring@mbu.aarhus.dk