Gå til hovedindhold

Bøgeskovgård

Aktivitetscenter for voksne med udviklingshæmning og med betydeligt og varigt behov for pædagogisk støtte i hverdagen.

 • Læs op

Indhold

  Bøgeskovgård Aktivitetscenter er et dagbeskæftigelsestilbud, hvor vi har fokus på den enkelte borgers trivsel og udviklingsmuligheder.

  Hos os oplever borgerne livskvalitet i hverdagen, og alle brugere er tilknyttet en basisgruppe, som er med til at give dem tryghed og struktur i hverdagen.

  Vi tilbyder pt. følgende fem basisgrupper:

  1. Billedværksted
  2. Sansestormerne
  3. Naturholdet
  4. Aktivitetsgruppen
  5. UPSS-gruppen (Udeliv, Pedel, Service og Sundhed).

  Derudover har Bøgeskovgård et mindre køkkenhold.

  Brugerne mødes dagligt til morgensamling med sang, og vi arrangerer løbende aktiviteter på tværs af basisgrupperne.

  Cirka 90 borgere er indskrevet i aktivitetscentret. Borgerne kommer fra bosteder og botilbud fra hele Aarhus Kommune, fra eget hjem i Aarhus Kommune eller fra andre kommuner.

  Personale

  Vi har pædagoger, assistenter, en psykomotorisk terapeut, en pædagogmedhjælper og køkkenpersonale ansat.
  Der er pt. ansat 25 medarbejdere og 1 afdelingsleder.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter Servicelovens §§ 103 og 104 vedrørende beskyttet beskæftigelse og aktivitets-og samværstilbud for voksne med udviklingshæmning.
  Sidst opdateret: 23. april 2024