Sådan bliver I gift

I skal begge have NemID for at kunne udfylde ægteskabserklæringen.

Prøvelsesattest

Når Aarhus Kommune har modtaget ægteskabserklæringen, undersøger vi, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er de det, laver vi en prøvelsesattest til jer.

Hvis I skal vies et andet sted end på rådhuset, sender vi prøvelsesattesten til jer. I skal selv sende prøvelsesattesten videre til den myndighed, som skal vie jer.

Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

For at indgå ægteskab skal I opfylde en række betingelser. Blandt andet skal I dokumentere, at ingen af jer ikke er gift i forvejen.

Læs om betingelser for ægteskab på borger.dk

Dokumentationskrav

Hvis du er dansk statsborger, gælder der følgende dokumentationskrav:

 • Hvis du er dansk statsborger og født før 1960 eller født i Sønderjylland, skal du vedlægge din dåbs- eller navneattest eller dit navnebevis.
 • Hvis du er født efter 1960, skal du ikke vedlægge nogen dokumentation.
 • Hvis du har haft adresse i udlandet, skal du vedlægge en civilstandsattest fra det/de pågældende lande. Denne attest må ikke være mere end tre måneder gammel. Fra nogle lande er der et krav om legalisering af dokumenter.

Skilsmisser bliver registreret i CPR, derfor behøver du ikke at vedlægge en skilsmissebevilling. Du skal dog være opmærksom på, at skilsmisser normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af ankefrist.

Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge en skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. På ægteskabserklæringen kan du se, hvilken dokumentation, der eventuelt også skal bruges.

Hvis du er udlænding og har fået dansk statsborgerskab, skal du vedlægge dit danske pas eller indfødsretsbevis. Er du født eller døbt i udlandet, skal du vedlægge pas.

I kan blive viet torsdage, fredage og lørdage på Aarhus Rådhus.

I kan tidligst få en tid til vielse 14 dage efter, at vi har godkendt jeres ægteskabserklæring.

I er velkomne til at ønske en dato i ægteskabserklæringen. Herefter får I et brev med det præcise tidspunkt for vielsen. 

Torsdage og lørdage starter vielserne kl 11.00. Fredage starter vielserne kl 13.00.

Vidner

To vidner skal overvære jeres vielse.

Hvis I selv ønsker at have vidner med, skal I give vielseskontoret besked.

Hvis ikke I selv har vidner med, bliver to af rådhusbetjentene vidner.

Medlemmerne af Aarhus Byråd kan foretage vielser i hele Aarhus Kommune. Hvis I ønsker at blive viet et andet sted end på Aarhus Rådhus, skal I selv tage kontakt til et byrådsmedlem.

Når I har lavet en aftale med et byrådsmedlem, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Husk at skrive, hvor vielsen skal foregå, og hvem der skal foretage vielsen.

I skal også oplyse navne og adresser på de to vidner, som overværer vielsen.

Vær opmærksomme på, at der er 14 dages ekspeditionstid, fra vi modtager ægteskabserklæringen.

Medlemmer af Aarhus Byråd

Hvis I vil giftes i en folkekirke eller i et andet trossamfund, skal I først udfylde en ægteskabserklæring (se toppen af siden). Herefter får I tilsendt en prøvelsesattest, som I skal tage med til den, der skal vie jer.

Læs mere om vielser i kirken og andre trossamfund på borger.dk

Hvis I vil giftes i udlandet, skal I kontakte vielsesmyndigheden i det pågældende land.

Her kan I få oplysninger om, hvilke dokumenter landet kræver, for at I kan indgå ægteskab.

Bopæl i Danmark

Hvis I bor i Danmark og ønsker at blive gift i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

Hvis I opfylder betingelserne for ægteskab, modtager I en ægteskabssattest, som I skal medbringe til myndighederne i det land, hvor I gerne vil giftes.

Danske statsborgere med bopæl i udlandet

Hvis I bor i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring og sende den til den kommune i Danmark, hvor I sidst har haft bopæl.

Hvis I opfylder betingelserne for ægteskab, laver kommunen en ægteskabsattest og sender den til jer. Herefter skal I medbringe ægteskabsattesten til myndighederne i det land, hvor I gerne vil giftes.

Læs om betingelser for ægteskab på borger.dk

Pris

Hvis ingen af jer har bopæl i Danmark, koster det 870 kr. at få lavet en ægteskabsattest.

Hvis mindst én af jer er bosiddende i Danmark, er det gratis.

Udlændinge og ikke-danske statsborgere, der gerne vil vies i Aarhus, kan benytte sig af en ægteskaberklæring på enten dansk, engelsk eller tysk.

Erklæringen skal afleveres i Borgerservice eller sendes til vores digitale postkasse.

Ægteskabserklæring (pdf)

Notice of Marriage (pdf)

Eheerklärung (pdf)

Du kan også benytte denne selvbetjeningsløsning. Med den kan du gennemføre betaling, og du behøver ikke NemID. Du kan vælge en engelsk eller en tysk version.

Pris

Bor I begge i udlandet, skal I indbetale 870 kr. før vi kan starte sagsbehandlingen.

Indbetaling skal ske på følgende bankkonto:

Iban: DK5620006876547439
S.W.I.F.T.adress: NDEADKKK
Bank code: 2211 Account no.: 6876547439

Dokumentationskrav

Der gælder følgende dokumentationskrav:

 • Er du nordisk statsborger, skal du vise dit pas til Borgerservice.
 • Er du statsborger i et land, som kræver opholdstilladelse, skal opholdstilladelsen vises til Borgerservice.
 • Har du tidligere været gift i udlandet, skal Borgerservice se de originale skilsmissepapirer. De skal være legaliseret.
 • Er du udenlandsk statsborger, skal Borgerservice have dokumentation for, at du opholder dig lovligt i Danmark.
 • Kommer du fra et EU eller EØS-land, kan du opholde dig i Danmark i tre måneder. Hvis du vil giftes eller registreres, mens du er i Danmark, skal Borgerservice se dit pas med indrejsestempel. Hvis du opholder dig i Danmark i mere end tre måneder, gælder der særlige regler. Du kan kontakte Borgerservice for at få nærmere information.
 • Hvis du kommer fra et land udenfor EU og EØS, skal Borgerservice se et pas med et visum til et Schengenland samt med indrejsestempel. Derudover skal vi have en civilstandsattest fra alle de lande, du har haft bopæl i. Den må ikke være mere end tre måneder gammel.
 • Har du tidligere været gift i udlandet, skal vi se de originale papirer for, at det tidligere ægteskab er opløst, hvad enten det er ved skilsmisse eller dødsfald. Papirerne skal være oversat og legaliseret.

Når en dansker gifter sig med en udlænding, der ikke bor i Danmark, skal vi orientere om familiesammenføring.

Legalisering af dokumenter

Dokumenter fra Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand behøver ikke at blive legaliseret.

Følgende lande hører i relation til legalisering ikke til Europa:

 • Bosnien-Herzegovina
 • Kosovo
 • Kroatien
 • Slovenien
 • Albanien
 • Armenien
 • Azerbajdjan
 • Belarus
 • Georgien
 • Kazakstan
 • Kirgizistan
 • Tadkjikistan
 • Ukraine
 • Uzbekistan
 • Rusland

Formålet med legalisering er at få dokumentation for dokumentets ægthed og den, som har udstederens kompetence. Der er altså ikke tale om en bekræftelse af dokumentets indhold.

For at et dokument eller en påtegning på et dokument er legaliseret, skal det indeholde en kæde af underskrifter, der typisk ser således ud:

 • Den myndighed, der er overordnet for dem, som har underskrevet dokumentet. Det er typisk det ministerium som dem, der har udstedt dokumentet, hører under.
 • Herefter skal underskrift i punkt et bekræftes af det pågældende lands udenrigsministerium.
 • Udenrigsministeriets underskrift skal bekræftes af den danske repræsentation i det pågældende land. Du kan finde adresserne på de danske ambassader i udlandet på udenrigsministeriets hjemmeside.
 • Alle bekræftelser skal anføres direkte på det originale dokument eller på den originale genpart eller udskrift.

Hvis bare én af jer har bopæl i Danmark, er det gratis at blive gift.

Hvis I bor i udlandet

Bor I begge i udlandet, koster det 870 kroner at få lavet en prøvelsesattest. Før vi kan starte sagsbehandlingen, skal I indbetale 870 kr. på følgende bankkonto:

 • Iban: DK5620006876547439
 • S.W.I.F.T.adress: NDEADKKK
 • Bank code: 2211 Account no.: 6876547439

Når du bliver viet, kan du tage din ægtefælles mellem- og efternavn. 

Det er kirkekontoret i dit bopælssogn, der behandler din ansøgning om navneændring.

Hvis kirkekontoret godkender din ansøgning, giver de direkte besked om navneændringen til dem, der foretager vielsen.

Find dit bopælssogn

Frister

Du skal ansøge om ændring af navn senest 14 dage før vielsen, hvis navneændringen skal slå igennem fra jeres bryllupsdag.

Du kan gratis ændre navn i op til tre måneder efter vielsen.