Gå til hovedindhold

Sådan bliver I gift

Hvis I vil giftes, skal I søge om en prøvelsesattest. Det gælder både for vielser i kirken og på rådhuset.

 • Læs op

Indhold

  I skal søge om en prøvelsesattest hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EUs Opholdsbekendtgørelse

  I søger om en prøvelsesattest ved at udfylde en ægteskabserklæring. Når Aarhus Kommune har modtaget ægteskabserklæringen, undersøger vi, om betingelserne for ægteskab er i orden. Er de det, laver vi en prøvelsesattest til jer.

  Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. I skal derfor først søge om en prøvelsesattest, når der er mindre end fire måneder til, at I skal vies.

  OBS! Bemærk, at I først har en gyldig aftale om vielse, når I begge har udfyldt og underskrevet jeres del af ægteskabserklæringen, og I har modtaget en bekræftelse fra Vielseskontoret.

  Udfyld ægteskabserklæring

  Hvis I ikke begge opfylder mindst ét af kriterierne, skal I søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset.

  Gå til Familieretshuset.dk

  Hvis I skal vies et andet sted end på rådhuset, får I tilsendt prøvelsesattesten. I skal selv sende prøvelsesattesten videre til den myndighed, som skal vie jer.

  For at indgå ægteskab skal I opfylde en række betingelser. Blandt andet skal I dokumentere, at ingen af jer er gift i forvejen.

  Læs om betingelser for ægteskab på borger.dk

  Dokumentationskrav

  Hvis du er dansk statsborger, gælder der følgende dokumentationskrav:

  • Hvis du er dansk statsborger og født før 1960 eller født i Sønderjylland, skal du vedlægge din dåbs- eller navneattest eller dit navnebevis.
  • Hvis du er født efter 1960, skal du ikke vedlægge nogen dokumentation.
  • Hvis du har haft adresse i udlandet, skal du vedlægge en civilstandsattest fra det/de pågældende lande. Denne attest må ikke være mere end tre måneder gammel. Fra nogle lande er der et krav om legalisering af dokumenter.

  Skilsmisser bliver registreret i CPR, derfor behøver du ikke at vedlægge en skilsmissebevilling. Du skal dog være opmærksom på, at skilsmisser normalt først registreres i CPR otte uger efter domsafsigelsen på grund af ankefrist.

  Hvis din tidligere ægtefælle er død, skal du vedlægge en skifteretsattest med oplysning om, at fællesboet er skiftet. På ægteskabserklæringen kan du se, hvilken dokumentation, der eventuelt også skal bruges.

  Hvis du er udlænding og har fået dansk statsborgerskab, skal du vedlægge dit danske pas eller indfødsretsbevis. Er du født eller døbt i udlandet, skal du vedlægge pas.

  I kan blive viet torsdage, fredage og lørdage på Aarhus Rådhus.

  I kan tidligst få en tid til vielse 14 dage efter, at vi har modtaget jeres prøvelsesattest.

  I er velkomne til at ønske en dato i ægteskabserklæringen. Herefter får I et brev med det præcise tidspunkt for vielsen. 

  Vielserne starter fra klokken 11.00. 

  Der er ikke mulighed for at blive viet i uge 29, 30 og 31.

  Vidner

  To vidner skal overvære jeres vielse.

  Torsdag og fredag vil der være to rådhusbetjente til stede, som kan fungere som vidner, såfremt I ikke har egne vidner med.

  Hvis I ønsker at blive viet en lørdag, skal I selv medbringe to vidner.

  Gæster

  I er meget velkomne til at tage gæster med til at overvære vielsen. Der er plads til cirka 50 stående gæster i vielsessalen på Rådhuset.

  Hvis I ønsker en vielse uden for Aarhus Rådhus, har I to muligheder:

  • Vielse foretaget af giftefoged
  • Vielse foretaget af et medlem af byrådet i Aarhus

  Vielse foretaget af giftefoged

  Aarhus Kommunes giftefogeder kan foretage vielser uden for rådhuset et sted, I selv vælger. Det skal blot være inden for Aarhus Kommune.

  Hvis vielsen skal ske uden for rådhuset, er der en brugerbetaling, som afhænger af tidspunktet for vielsen, og om I selv har vidner med.

  Gebyr:

  • Hverdage i tidsrummet kl. 8-16, hvor Vielseskontoret stiller med giftefoged, og I har jeres egne to vidner med: 950 kr.
  • Hverdage i tidsrummet kl. 8-16, hvor Vielseskontoret stiller med giftefoged og to vidner: 2.500 kr.
  • Lørdage i tidsrummet kl. 8-16 eller hverdagsaftener i tidsrummet kl. 16-21, hvor Vielseskontoret stiller med giftefoged, og I har jeres egne to vidner med: 1.850 kr.
  • Lørdage i tidsrummet kl. 8-16 eller hverdagsaftener i tidsrummet kl. 16-21, hvor Vielseskontoret stiller med giftefoged og to vidner: 5.000 kr.

  Når Vielseskontoret har modtaget og godkendt jeres ægteskabserklæring samt stedet og tidspunktet for vielsen, vil I modtage bekræftelse samt informationer om indbetaling af gebyr.

  Der er ikke mulighed for at blive viet i uge 29, 30 og 31.

  Vielse foretaget af et medlem af byrådet i Aarhus

  En vielse foretaget af et byrådsmedlem er ikke forbundet med et gebyr, da det er en opgave medlemmet påtager sig frivilligt og i egen fritid. Det er derfor op til det enkelte byrådsmedlem, om vedkommende har tid til at foretage jeres vielse.

  Hvis I ønsker at blive viet af et byrådsmedlem, skal I selv tage kontakt til et af medlemmerne og aftale dato og sted.

  Medlemmer af Aarhus Byråd

  Når I har lavet en aftale, skal I udfylde en ægteskabserklæring. Husk at angive, hvem der skal foretage vielsen, og hvor den skal foregå. I skal også angive navne og adresser på de to vidner, som skal overvære vielsen.

  Vær opmærksom på, at der er 14 dages behandlingstid, så I skal have udfyldt ægteskabserklæringen 14 dage, før jeres vielse finder sted.

  Vielse på offentlige arealer

  Vær opmærksom på, at hvis I skal vies et offentligt sted som fx Rådhusparken eller Mindeparken, skal I selv sørge for at søge om tilladelse til et udendørs arrangement på et offentligt areal.

  Ansøg om tilladelse til udendørs arrangement

  Hvis I vil giftes i en folkekirke eller i et andet trossamfund, skal I først udfylde en ægteskabserklæring (se toppen af siden). Herefter får I tilsendt en prøvelsesattest, som I skal tage med til den, der skal vie jer.

  Læs mere om vielser i kirken og andre trossamfund på borger.dk

  Nu kan I få helt unikke rammer til jeres særlige dag.

  Aarhus Kommune og en række af byens kulturinstitutioner tilbyder vielser i særlige rammer på udvalgte datoer.

  Når I vælger en vielse i det fri, må I forvente, at det foregår på de præmisser, der er på den enkelte lokation. Vielserne er ofte lidt mere uformelle og tiltrækker typisk opmærksomhed fra andre besøgende. Derfor må vi nogle gange improvisere lidt, men vi gør naturligvis alt, hvad vi kan, for at alt forløber problemfrit, så I får en rigtig god oplevelse.

  Datoer for vielser særlige steder i 2024

  Vielserne ligger i tidsrummet 11:00-13:00. Der er sat 15 minutter af til hver vielse.

  Vielser på Aarhus Teater

  Hvis I vil læse mere om vielserne på Aarhus Teater, kan I finde yderligere oplysninger på dette link: Vielser på Aarhus Teater

  Vielser i Den Gamle By

  Hvis I vil læse mere om vielserne i Den Gamle By, kan I finde yderligere oplysninger på dette link: Vielser i Den Gamle By

  Vielser på Den Uendelige Bro

  På dette link kan I læse mere om Den Uendelige Bro: Den Uendelige Bro

  I skal stadig udfylde en ægteskabserklæring

  Når I har booket en tid til vielse på et særligt sted, skal I udfylde en ægteskabserklæring, hvori I skriver, at I har booket en tid til en vielse et særlig sted.

  I får først en bekræftelse på jeres tid til vielse, efter vi har modtaget og godkendt jeres ægteskabserklæring.

  Læs om ægteskabserklæring

  Hvis I vil giftes i udlandet, skal I kontakte vielsesmyndigheden i det pågældende land. Her kan I få oplysninger om, hvilke dokumenter landet kræver, for at I kan indgå ægteskab.

  Bopæl i Danmark

  Hvis I bor i Danmark og ønsker at blive gift i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

  Hvis I opfylder betingelserne for ægteskab, modtager I en ægteskabssattest, som I skal medbringe til myndighederne i det land, hvor I gerne vil giftes.

  Danske statsborgere med bopæl i udlandet

  Hvis I bor i udlandet, skal I udfylde en ægteskabserklæring og sende den til den kommune i Danmark, hvor I sidst har haft bopæl.

  Hvis I opfylder betingelserne for ægteskab, laver kommunen en ægteskabsattest og sender den til jer. Herefter skal I medbringe ægteskabsattesten til myndighederne i det land, hvor I gerne vil giftes.

  Læs om betingelser for ægteskab på borger.dk

  Hvis ikke I begge opfylder mindst ét af nedenstående kriterier, skal I søge om en prøvelsesattest hos Familieretshuset.

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EUs Opholdsbekendtgørelse

  Gå til Familieretshuset.dk

  Dokumentationskrav

  Hvis I begge opfylder mindst ét af ovenstående kriterier, gælder følgende dokumentationskrav:

  • Er du nordisk statsborger, skal du vise dit pas til Borgerservice.
  • Har du tidligere været gift i udlandet, skal vi se de originale papirer for, at det tidligere ægteskab er opløst, hvad enten det er ved skilsmisse eller dødsfald. Papirerne skal være oversat og legaliseret.

  Legalisering af dokumenter

  Dokumenter fra Europa, USA, Canada, Australien og New Zealand behøver ikke at blive legaliseret.

  Følgende lande hører i relation til legalisering ikke til Europa:

  • Bosnien-Herzegovina
  • Kosovo
  • Kroatien
  • Slovenien
  • Albanien
  • Armenien
  • Azerbajdjan
  • Belarus
  • Georgien
  • Kazakstan
  • Kirgizistan
  • Tadkjikistan
  • Ukraine
  • Uzbekistan
  • Rusland

  Formålet med legalisering er at få dokumentation for dokumentets ægthed og den, som har udstederens kompetence. Der er altså ikke tale om en bekræftelse af dokumentets indhold.

  For at et dokument eller en påtegning på et dokument er legaliseret, skal det indeholde en kæde af underskrifter, der typisk ser således ud:

  • Den myndighed, der er overordnet for dem, som har underskrevet dokumentet. Det er typisk det ministerium som dem, der har udstedt dokumentet, hører under.
  • Herefter skal underskrift i punkt et bekræftes af det pågældende lands udenrigsministerium.
  • Udenrigsministeriets underskrift skal bekræftes af den danske repræsentation i det pågældende land. Du kan finde adresserne på de danske ambassader i udlandet på udenrigsministeriets hjemmeside.
  • Alle bekræftelser skal anføres direkte på det originale dokument eller på den originale genpart eller udskrift.

  Når du bliver viet, kan du tage din ægtefælles mellem- og efternavn. 

   

  Ansøg om ændring af navn

  Det er kirkekontoret i dit bopælssogn, der behandler din ansøgning om navneændring.

  Hvis kirkekontoret godkender din ansøgning, giver de direkte besked om navneændringen til dem, der foretager vielsen.

  Find dit bopælssogn

  Frister

  Du skal ansøge om ændring af navn senest 14 dage før vielsen, hvis navneændringen skal slå igennem fra jeres bryllupsdag.

  Du kan gratis ændre navn i op til tre måneder efter vielsen.

  Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ægteskabserklæringen, kan du ringe til Borgerservice på telefon 89 40 22 22.

  Sidst opdateret: 24. april 2024