Gå til hovedindhold

Andre ydelser til førtidspensionister

Læs mere om Andre ydelser til førtidspensioinister i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Supplement til pensionen

  Hvis du ikke modtager fuld førtidspension, fordi du har haft bopæl i udlandet, kan der under visse omstændigheder ydes en supplerende hjælp. Denne hjælp kan kun ydes, hvis du har bopæl i Danmark.
  Få nærmere oplysninger i Pensionsafdelingen i Ydelsescentret. 

  Boligsikring

  Boligsikring kan gives til såvel lejere, andelshavere som ejere, der er pensionister.
  Boligsikring til andelshaver / ejer gives som lån.
  Læs mere på: www. borger.dk, hvor du også kan foretage en foreløbig beregning og få et ansøgningsskema.

  Lån til betaling af ejendomsskatter

  Førtidspensionister, der har fast bopæl her i landet, kan få ejendomsskatter "indefrosset" i ejendommen.  Lånet med renter forfalder ved ejerskifte.
  Læs mere om lån til betaling af ejendomskatter

  Pension fra udlandet

  Har du haft arbejde i udlandet, eller har du  af andre årsager ret til pension fra udlandet, er det vigtigt, at du tidligt i dit sagsforløb gør opmærksom på det, sådan at der kan blive søgt pension fra det pågældende land.
  Pensionsstyrelsen kan være behjælpelig med ansøgning om pension fra et EU-EØS land, eller et land som Danmark har indgået en konvention med. Pension fra øvrige lande, skal du selv søge.

  Tilbagebetaling af indbetalt efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

  De bidrag du har indbetalt kan du få tilbagebetalt, når du får tilkendt førtidspension.

  Kontakt din A-kasse vedrørende tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag.

  Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du har indbetalt fleksydelsesbidrag.

  Læs mere om tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag på borger.dk

  Rabat på offentlig transport

  Som pensionist kan du muligvis opnå rabat på offentlig transport. Kontakt trafikselskabet, fx DSB og Midttrafik eller søg på deres hjemmeside:

  Link til DSB Legitimationskort

  Link til DSB 65-billet

  Link til information om pensionistkort til Midttrafik 

  Pensionistbevis

  Pr. 1. januar 2022 vil det ikke længere være muligt at få udstedt et pensionistbevis i Pensionsafdelingen i Ydelsescentret. Du henvises i stedet til at benytte en kopi af seneste udbetalingsbrev (udsendes årligt) eller seneste udbetalingsmeddelelse (udstedes månedligt) som legitimation for, at du er pensionist.

  Skulle du være i tvivl om, hvilken form for legitimation der er nødvendig for at opnå pensionistrabat, så anbefaler vi, at du kontakter det sted, som du påtænker at besøge.

  Sidst opdateret: 1. maj 2024