Gå til hovedindhold

Vedligehold

Det er grundejernes ansvar at vedligeholde vejen og dens udstyr på private fællesveje.

 • Læs op

Indhold

  Når du bor på en privat fællesvej, har du forpligtelsen til at vedligeholde vejen. Som udgangspunkt langs egen matrikel og ud til vejens midte.

  Som grundejer på en privat fællesvej, har du forpligtelsen til at vedligeholde vejen og dens udstyr.

  Vejens udstyr er:

  Vær opmærksom på, at alle ønsker om ændringer skal godkendes af Aarhus Kommune og Østjyllands Politi.

  Du må gerne selv stå for det løbende vedligehold af vej og udstyr, men der bliver stillet en række krav til udførslen, og derfor anbefaler Aarhus Kommune, at du entrerer med en professionel fagperson.

  Aarhus Kommune kan ikke henvise til specifikke fagpersoner eller entreprenører.

  Ja. Hvis din matrikel grænser op til flere private fællesveje - fx som en hjørnegrund - har du en vedligeholdelsespligt på både den ene og den anden private fællesvej.

  Som udgangspunkt er du som grundejer ansvarlig for vedligehold af vejen langs din egen matrikel og ud til vejens midte.

  Teknisk set er levetiden på et asfaltslidlag cirka 25-30 år, men i praksis afhænger levetiden af belastningen. Der er for eksempel villaveje i Aarhus Kommune, som ikke har fået nyt slidlag de seneste 50 år.

  Aarhus Byråd har besluttet, at vejen ved overdragelse skal have en restlevetid på på mindst 50% - det er mere end de 25%, loven på området dikterer.

  En vej kan godt slå revner, uden det har betydning for, om den er i god og forsvarlig stand. Er du i tvivl om vejens tilstand, anbefaler vi, at du kontakter en professionel fagperson.

  Aarhus Kommune kan ikke svare præcist på, hvad det koster at vedligeholde en vej og dens udstyr. Vi anbefaler altid at foretage løbende vedligehold, da erfaringen er, at det er langt billigere i lændgen.

  Det er de enkelte ledningsejere, der har ansvaret for deres egne ledninger. De ligger som gæster i vejen. Det er kommunen som vejmyndighed, der giver de enkelte ledningsejere gravetilladelse, hvis de har brug for at komme til deres ledninger. Kommunen har tilsynet med, at de efterfølgende reetablerer vejen efter gældende normer.

  Det er den tilgrænsende grundejer, der har ansvaret for at vedligeholde vejen. Som udgangspunkt er grundejeren ansvarlig for vedligehold af vejen langs egen matrikel og ud til vejens midte.

  Hvis forbipasserende kommer til skade som følge af manglende vedligehold, vil det som udgangspunkt være grundejers ansvar. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering.

  Nej, Aarhus Kommune vil også fremover varetage driften af vejbelysningen. Eventuelle fejl i vejbelysningen, fx en gadelampe der ikke virker, kan meldes ind til Aarhus Kommune via BorgerTip.

  Læs mere om BorgerTip og download app'en her

  Sidst opdateret: 3. januar 2024