Gå til hovedindhold

Skal du bygge om i din lejlighed?

Hvis du skal renovere eller bygge om i din lejlighed, er der flere ting, du skal undersøge først.

 • Læs op

Indhold

  Ønsker du at renovere eller bygge om i en lejlighed i en etageejendom, skal du først undersøge, hvilke krav der er i bygningsreglementet. Det er også vigtigt, at du undersøger, om der er bestemmelser i byplanvedtægter, lokalplaner og deklarationer på din ejendom, der har indflydelse på dit projekt.

  Lokalplaner og byplanvedtægter finder du på ois.dk

  Du skal også tjekke, om der er deklarationer på din ejendom. Det gør du på tinglysning.dk

  Som ejer har du ansvaret for at overholde alle regler - også selvom byggearbejdet ikke kræver byggetilladelse.

  Kan du ikke overholde reglerne, skal du søge om dispensation. Du må ikke starte på byggeprojektet, før du har fået dispensation fra os.

  Derudover skal du være opmærksom på, at du kan få brug for andre tilladelser. Vi har beskrevet fem ting, som du bør have med allerede i projekteringsfasen:

  Fem vigtige overvejelser, inden du bygger

  Du skal sende alle byggerelaterede ansøgninger, dispensationer, klarmeldinger osv. via Byg og Miljø.

  Byg og Miljø er en selvbetjeningsløsning, som guider dig gennem hele forløbet og lader dig vide, hvilke oplysninger vi skal bruge for at behandle dit byggeprojekt.

  Læs mere om digital ansøgning og selvbetjening

  Du kan udføre indvendig vedligeholdelse og mindre ombygninger uden at søge tilladelse, så længe ombygningen ikke resulterer i en udvidelse af etagearealet. Det drejer sig fx om:

  • Ændring af ikke-bærende skillevægge.
  • Udskiftning og ombygning af køkkener og badeværelser.
  • Udskiftning af døre og vinduer.
  • Diverse reparationsarbejder.

  Når du bor i lejlighed, skal du ofte have en byggetilladelse, inden du går i gang med byggeprojekter. Det gælder fx hvis du vil:

  • Ændre på de bærende konstruktioner eller forudsætningerne for de brandmæssige forhold
  • Installere pejse, brændeovne og kedler.
  • Lægge to eller flere lejligheder sammen.
  • Ændre anvendelse til andet end beboelse fx etablering af erhverv.
  • Ændre adgangsforholdene til boligen.
  • Ændre flugtveje fra boligen og blænde døre af til trapper, som er flugtveje.

  Vi har udarbejdet en række vejledninger, som viser, hvad det er for nogle forhold, der skal indgå i en ansøgning. I den konkrete sag kan vi muligvis få brug for yderligere oplysninger.

  Vejledninger til ansøgning om:

  Altaner i eksisterende ejendomme
  Kviste
  Opbevaringsplads til boliger
  Beboelse i kældre

  Uanset om dit byggeri kræver byggetilladelse eller ej, har du pligt til at indberette til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Ombygninger skal også meddeles BBR.

  Læs mere om BBR.

  Vi opkræver et byggesagsgebyr for den tid, vi bruger på at behandle din sag. 

  Se de gældende gebyrer.

  Sidst opdateret: 10. januar 2024