Gå til hovedindhold

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Alle bygninger, boliger og erhvervslokaler er registreret i BBR, hvor der er oplysning om areal, indretning, materiale, installationer og opførelsesår.

Dekorativt billede
 • Læs op

Indhold

  Oplysningerne i BBR stammer fra ejerne selv og fra byggemyndighederne.

  Foretager du ændringer på din ejendom, som ikke kræver en byggetilladelse, skal du blot oplyse ændringerne til BBR. Du kan kontakte BBR-kontoret på mailadressen: bbr@aarhus.dk.

  Er du ejer af parcelhus, rækkehus, sommerhus og ejerlejlighed kan du indberette dine ændringer via vores selvbetjeningsløsning www.bbr.dk, hvor du skal logge ind med NemId.

  Det er vigtigt, at de registrerede oplysninger er korrekte, da de bruges af andre myndigheder, bl.a. til vurdering.

  Ændringer til ejendommens BBR vedr. olietanke skal ske via det digitale olietanksystem her

  Du har altid mulighed for at hente en BBR-ejermeddelelse via www.ois.dk

  Derudover kan du let få adgang til en række ejendomsoplysninger på boligejer.dk

  SKAT kontakter i perioden juli 2017 til udgangen af 2018 alle ejere og administratorer af erhvervsejendomme for at indsamle oplysninger til BBR. SKAT behandler svarene og opdaterer BBR. SKAT overdrager svar til BBR, som kræver byggetilladelse eller anden grundigt gennemsyn, før ændringerne.

  Hvis du skal ændre i dine BBR-oplysninger, kan du finde blanketterne til det på KL’s hjemmeside

  Sommerhuse og ferieboliger har 1. februar 2019 fået samme muligheder for el-reduktion, som før kun var for helårsboliger. Du kan nu få en reduktion i elafgiften (for sommerhuse og ferielejligheder).

  Det kræver, at boligen er korrekt registeret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Eventuelle rettelser kan foretages på selvbetjeningsløsningen www.bbr.dk eller på mailadressen bbr@aarhus.dk

  Vær opmærksom på, at du skal søge om reduceret elafgift hos dit eget elselskab.

  Det er nu muligt at hente dokumentation for elvarme i BBR. Konkret er det blevet en funktionalitet på Forside - BBR, der gør det muligt for boligejere, der har elektricitet som opvarmningsmiddel at hente dokumentation for dette. Dokumentet (PDF) kan anvendes ift. en dokumentation for hvornår registreringen af elektricitet som opvarmningsmiddel er foretaget. Det er udelukkende boliger, der har elektricitet som opvarmningsmiddel, som kan få vist denne dokumentation. Hvis man har et andet opvarmningsmiddel, fx naturgas, vil der ikke være nogen dokumentation.

  Funktionaliteten er reelt en knap, der er tilgængelig via Forside - BBR [vælg "Se BBR-oplysninger" og fremsøg en ejendom].

  Knappen vises i forbindelse med den enkelte enhed. Trykker man på knappen, dannes en PDF-fil, der giver den dokumentation fra BBR, der er behov for i videre dialog med elselskaberne. Funktionaliteten kan tilgås af alle, der går ind på Forside - BBR. Der kræves ikke Mit-ID eller anden legitimering for at benytte løsningen

  Overstående kræver, at boligen er korrekt registeret i BBR (Bygnings- og Boligregistret) med elektricitet som opvarmningsmiddel. Eventuelle rettelser kan foretages på selvbetjeningsløsningen www.bbr.dk eller på mailadressen bbr@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023