Gå til hovedindhold

Fem vigtige overvejelser, inden du bygger

Byggepladshegn, stilladser og containere. Det kræver ofte mere end en byggetilladelse at starte et nyt byggeri i Aarhus Kommune.

Indhold

  Vi har samlet fem spørgsmål, du som bygherre bør stille dig selv allerede i projekteringsfasen. Spørgsmålene kan give anledning til vigtige overvejelser og i nogle tilfælde en ekstra ansøgning.

  Det er vigtigt, at du tidligt i byggeprocessen planlægger, hvor eventuelle ledningsanlæg, spuns m.v. skal være på din matrikel. Hvis ledningsanlæg skal placeres uden for egen matrikel under vej- eller stiarealer, kræver det en gravetilladelse.

  Find mere information om gravetilladelser her

  Det kræver en særskilt tilladelse, hvis du har behov for en byggeplads uden for din egen matrikel. Det samme gælder for byggepladshegn, stilladser og containere.

  Du ansøger på virk.dk via dette link

  Skal byggeriet have skraldesug eller nedgravede affaldsbeholdere skal du kontakte Kredsløb (Tidligere AffaldVarme Aarhus), der skal godkende affaldshåndteringen.

   

  Kontakt Kredsløb omkring affaldshåndtering

  Kontakt Mobilitet, Anlæg og Drift hvis ordningen skal etableres på offentlige arealer, da du sandsynligvis skal bruge en tilladelse fra Østjyllands Politi og vejmyndigheden ved Aarhus Kommune.

  Dette kan også være aktuelt hvis skraldesug eller nedgravede beholdere skal etableres på private arealer, da der skal være plads til den efterfølgende tømning og vedligeholdelse af løsningen.

  Det kan blive dyrt, hvis du kommer til at beskadige eksisterende træer eller byinventar under et byggeri. Det er derfor vigtigt at foretage beskyttelsesforanstaltninger.

  Vi anbefaler, at du læser denne vejledning til korrekt beskyttelse af træer:

  Pas på træerne

  Her kan du læse en kort pixi-udgave af Pas på træerne

  Trafikafviklingen omkring byggeriet er ikke blot vigtig undervejs, men også når byggeriet står færdigt. Vinduespudsning, varelevering, fjernelse af affald m.m. skal kunne ske uden at spærre eller indsnævre de omkringliggende veje og fortove.

  Særligt i midtbyen er overvejelser om den efterfølgende drift af bygningen vigtig. Er du i tvivl, om der er afsat tilstrækkelig plads til driften, er du velkommen til at kontakte Byrum.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023