Gå til hovedindhold

Plejehjem

Læs mere om Plejehjem i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du har et omfattende og varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet og behov for samvær og tæt kontakt med plejepersonale, kan du søge om at få en bolig på et plejehjem.

  Boligerne er 1- eller 2-rums, de er handicapvenlige og har nødkald. De er egnede til ældre og handicappede med et stort pleje- og omsorgsbehov. Desuden er der fællesarealer og aktivitetslokaler som en del af boligmiljøet, og der er personale døgnet rundt. Gå til vores katalog over boliger, hvor du også kan se huslejepriser

  Hvert plejehjem har en hjemmeside, hvor du kan læse om forstanderen, dagligdagen, aktiviteter, mad og fællesskaber. Gå til plejehjemmenes hjemmeside

  Se vores katalog over boliger

  For at kunne komme i betragtning til en plejebolig, skal du have varig, svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og et omfattende, varigt behov for pleje og praktisk hjælp hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personalet. 

  Du skal kontakte Sundhed og Omsorgslinjen eller en borgerkonsulent for at blive visiteret til en plejebolig eller ældrebolig. Herefter vil vi afklare dit behov i en samtale. Du er meget velkommen til at invitere en bisidder – f.eks. en pårørende eller en bekendt - med til samtalen, ligesom din læge kan inviteres, hvis du ønsker det.

  Under samtalen drøfter vi dine ønsker og behov, og borgerkonsulenten orienterer dig om de tilbud og muligheder, der er. Efter samtalen vurderer borgerkonsulenten, hvilken type bolig der egner sig bedst til dig.

  Du kan frit vælge mellem boliger i Aarhus Kommune, og du kan blive skrevet op til flere bestemte bebyggelser.

  Folketinget har indført en plejeboliggaranti. Det betyder, at du skal være tildelt en plejebolig senest 2 måneder efter, at der er truffet en afgørelse. Denne tidsfrist gælder dog ikke, hvis du ønsker en bestemt, navngiven bebyggelse.

  Det er gratis at blive noteret på emnelisten til en garantiventebolig. Garantien omfatter alle plejeboliger i Aarhus Kommune.

  Alle boligerne tildeles efter behov, dvs. at den person, der har det største behov, får den første ledige bolig.

  For at blive visiteret til en bolig skal du henvende dig til Sundhed- og Omsorgslinjen på tlf. 87 13 16 00.

  Tildelingen af boligerne foregår hos Boligtildelingsteamet i Sundhed- og Omsorgslinjen, som kan kontaktes alle hverdage undtagen onsdag direkte på tlf. 87 13 16 18 kl. 9-11 eller via linket "Skriv sikkert til os" til i højre side. Her kan du få oplysninger om de enkelte boliger. Du kan også oplyse om evt. ændringer i din situation.

  Spørgsmål om indskud, husleje, lejekontrakt m.m. kan rettes til Boligadministrationen på tlf. 89 40 66 44 mandag til onsdag kl. 9-12 og fredag 9.30-12 og på mail: boligadm@mso.aarhus.dk. OBS: Fredag den 19. maj holder boligadministrationen lukket.

  Borgere fra andre kommuner

  Hvis du søger ældre- eller plejebolig i Aarhus Kommune, og du ikke er bosiddende i kommunen, skal du henvende dig til din bopælskommune for at blive godkendt til en ældre- eller plejebolig der først. Herefter kan de hjælpe dig videre med en ansøgning om ældre- eller plejebolig i Aarhus Kommune.

  Når du er visiteret til en plejebolig, så vil boligerne blive tildelt efter behov. Det er sundhedsfagligt personale, der foretager vurderingen blandt ansøgerne og tildeler boligen til den med det største behov. 

  Ønsker man at bo et bestemt sted, så vælger man at blive opnoteret på den almindelige emneliste til det pågældende sted. Det er ikke muligt at sige noget om, hvor lang ventetiden vil være, da det afhænger af antal boliger, der kommer til genudlejning, den enkeltes behov for en plejebolig og af hvor stor søgningen er til det pågældende sted. 

  Er der behov for eller ønske om en plejebolig hurtigst muligt, så vælger man at blive skrevet op på garantilisten. At stå på garantilisten indebærer, at man får tilbudt en plejebolig inden for 8 uger – men det er ikke længere muligt at ønske bolig et bestemt sted.

  Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig eller ældrebolig. Boligen skal dog vurderes at være egnet til 2 personer. Den længstlevende har ret til at blive boende i plejeboligen.

  Ældre- og plejeboliger administreres på samme måde som boligforeningsboliger. Det betyder, at der indgås lejekontrakt, og man betaler indskud og månedlig husleje. Huslejen varierer fra bolig til bolig, og din reelle udgift varierer efter, hvor meget du får i boligstøtte. I vores boligkatalog kan du finde den aktuelle husleje for de enkelte boliger.

  Link til boligkatalog

  Du skal ansøge om boligstøtte digitalt på borger.dk. Hvis du ikke kan det, skal du kontakte Borgerservice, som kan fritage dig fra at ansøge digitalt. 

  Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

  Søg om boligstøtte på borger.dk

  Du har mulighed for at få lån til indskud i ældreboliger og plejeboliger. 

  Ansøgning om lån skal ske senest fire uger efter dato for indflytningen. Ansøgninger efter tidsfristen kommer ikke i betragtning.  

  Du skal ansøge digitalt via borger.dk. 

  Søg om lån til indskud på borger.dk

  Hvem skal jeg sende lejekontrakten til?

  Send lejekontrakten til Boligadministrationen, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J.

  Eller send den indscannet via digital post

  Hvor skal jeg hente nøglen?

  Nøglen udleveres af pedellen i folkehuset i området, som boligen er tilknyttet.

  Må jeg holde husdyr?

  Du kan se din afdelings regler om husdyr i boligkataloget ved at søge efter din bolig.

  Link til boligkataloget

  El

  El opkræves oftest direkte hos el-selskabet. Det står i huslejekontrakten, hvorvidt det er tilfældet. Du kan frit vælge el-selskab.

  Vand og varme

  Du kan læse, hvem der leverer vand og varme i vedligeholdelsesreglementet. Du kan ikke selv vælge leverandør af vand og varme.

  Kan jeg opsige min tv-pakke?

  Om du kan opsige din tv/antenne-pakke (antenne) afhænger af, om din forening har en basis- eller stor tv-pakke.

  Send en skriftlig anmodning om opsigelse af antennepakken til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato. 

  Send din anmodning sikkert via digital post

  Kan jeg bruge antennestikket til internet?

  Antennestikket kan ikke bruges til internet.

  Kan jeg vælge en anden leverandør?

  Hvis ejendommen er forsynet med en foreningsaftale (stor tv-pakke) kan man ikke skifte leverandør ved at benytte antennestikket.

  Hvis der er basispakke og man får lukket for signalet kan man forhøre sig ved andre selskaber, men man kan, som udgangspunkt, ikke benytte antennestikket.

  Hvordan opsiger jeg boligen?

  Send en skriftlig anmodning om opsigelse til boligadm@mso.aarhus.dk. Oplys navn og adresse samt fødselsdato.

  Du kan downloade en opsigelsesblanket hér.

  Du kan også bruge digital post

  Hvor længe skal jeg betale husleje efter opsigelsen?

  Der hæftes højest for husleje i den løbende måned + 3 måneder.

  Hvornår skal boligen tømmes?

  Boligen skal være tømt senest 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. De 14 dage skal bruges til istandsættelse.

  Der hæftes fortsat for husleje, varme, vand, el og antenne i perioden for istandsættelse jf. lejeloven.

  Hvad skal der foretages inden syn af boligen?

  Boligen skal klargøres til istandsættelse ved maler.
  Manglende klargøring iværksættes af udlejer på regning over flytteopgørelse.

  Klargøringen omfatter:

  • Boligen tømmes for møbler.
  • Lejers pålagte tæpper- eller anden gulvbelægning fjernes, incl. diverse tæppelister.
  • Møbelgenstande og tæpper m.v. må fjernes fra ejendommen, evt. som “STORSKRALD”.
  • Nedtagning af lejers ophængte lamper.
  • Gardiner og persienner nedtages og fjernes.
  • Skabe og skuffer ryddes og rengøres / afvaskes udvendig og indvendig.
  • Træværk- og dørplader, karme og indfatninger, fodlister m.v. afvaskes.
  • Vindueskarme- og rammer afvaskes og ruder pudses udvendig og indvendig.
  • Emhætte og -filter, køleskab m. fryser, kogebord og ovn rengøres.
  • Hulrum i radiatorer og mellem radiatorer og væg støvsuges.
  • Closét, vaske og blandingsbatterier rengøres.
  • Gulve rengøres / afvaskes. Fastgroede kalkaflejringer fjernes.
  • El-afbrydere, el-dåser, kaldeanlæg og lignende rengøres.
  • Pulterrum ryddes og fejes  - efterlades ulåst.
  • Evt. bordovn, underskabe på hjul og antenneledning er boligudstyr der skal være til stede i boligen på synstidspunktet.

  Hvem skal nøglen afleveres til?

  Når boligen er tømt og rengjort eller senest ved fraflytningssynet kan nøglen afleveres til pedellen i folkehuset.

  Hvem udstedes tilgode-havende/flytteregning til?

  Tilgodehavender til fraflyttere udbetales til deres NemKonto.

  Ved dødsbo sendes tilgodehavende eller regningen til bobehandler.

  Se også vores flytteguide

  Vi har et team af synsmedarbejdere i Boligsyn - de forestår indflytnings- og fraflytningssyn
  i alle vores boliger.

  Aftale om tidspunkt for afholdelse af indflytnings-og fraflytningssyn skal foregå direkte med synsmedarbejderne.


  Synsmedarbejderne kontaktes i telefontiden - hverdage kl. 8.00-10.00 - enten:

                             • pr. mail til: boligsyn@mtm.aarhus.dk 

                                                          eller


                              • pr. telefon på tlf. nr. 8713 4001

  Måltiderne sammensættes med udgangspunkt i de officielle anbefalinger for mad til ældre borgere på plejehjem under hensyntagen til, at den rette ernæring skal hjælpe borgerne med at bevare fysisk funktionsevne og livskvalitet.

  Læs om de officielle anbefalinger her

  Som supplement til de daglige måltider anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden et dagligt tilskud af D-vitamin på 20 mikrogram kombineret med et tilskud af kalcium på 800-1000 mg til borgere der bor på plejehjem.

  Læs om de konkrete anbefalinger her

  Såfremt der er behov for særlig diætkost grundet sygdom, skal det være lægebegrundet, og det enkelte plejehjem kan bede om, at der foreligger en lægeerklæring.

  Måltiderne bliver tilberedt i det lokale plejehjemskøkken af gode og nærende råvarer, som overvejende er økologiske. Samtidig arbejdes der med at tilføje bæredygtighed og klimavenlige råvarer i den daglige madlavning på plejehjemmene.
  Menuplaner tilrettelægges med inspiration fra borgernes ønsker, årstid osv. Menuplanerne er tilgængelige på de enkelte plejehjem.
  Der er mulighed for at spise dagens måltider i den fælles stue, i egen lejlighed alene eller sammen med besøgende/pårørende.

  Aarhus Kommune har kostfagligt personale ansat i køkkenerne på plejehjemmene og i caféerne.
  Der er desuden ansat kliniske diætister, som understøtter og indgår i det tværprofessionelle arbejde omkring borgernes ernæringstilstand.
  Der tilbydes månedlig vejning og ved uplanlagt vægttab vil der blive foretaget en ernæringsvurdering samt lagt en plan for den rette ernæringsindsats.
  Der er udvalgte materialer på kommunens hjemmeside, som fortæller mere om hvorfor vejning er vigtig og hvad man skal spise hvis man har nedsat appetit. 

  Se mere om vægttab og tegn på underernæring her

  Der er egenbetaling for maden på plejehjemmet. Det er en fast pris for fuld forplejning, som reguleres årligt. Beløbet dækker indkøb af fødevarer, løn til køkkenpersonale samt andre remedier relateret til køkkenet. Det er ikke muligt at differentiere i prisen. Byrådet har for 2024 besluttet at taksten for fuld forplejning på plejehjem udgør 4.113 kr. om måneden.

  En stor del af Aarhus Kommunes plejehjem har en fast læge tilknyttet, som beboerne kan vælge som deres egen læge. Den faste læge vil ofte være på plejehjemmet og yder også rådgivning til personalet.

  Evaluering af ordningen

  Plejehjemsråd

  Som beboer eller pårørende har du mulighed for at engagere dig i Plejehjemsrådet. 

  Rådene skal medvirke til:   

  • At gøre plejehjemmet til et godt sted at bo med fokus på nærvær og trivsel og udvikle plejehjemmet i samarbejde med ledelse og medarbejdere
  • At understøtte beboernes interesser i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder og lovkrav 

  Læs mere om Plejehjemsråd i dokumenterne herunder.

  Dokumenter til brug for plejehjemsråd

  Mulighed for afdelingsbestyrelse og afdelingsmidler 

  Et plejehjem er en lejebolig og dermed en del af Lov om almene boliger. Det betyder, at der minimum én gang årligt indkaldes til et afdelingsmøde. I Sundhed og Omsorg er det Afdelingen for Bygninger, der inviterer og afholder mødet. På mødes præsenteres afdelings budget m.m.  

  Hvis det besluttes på afdelingsmødet, kan der nedsættes en afdelingsbestyrelse, der ifølge lovgivningen kan få et fast beløb pr. husstand til fællesskabet, fx til aktiviteter på plejehjemmet.  

  Der er dog en række krav til at få adgang til disse midler – se mere herom samt praktiske oplysninger her

  Afdelingsmidler og praktiske oplysninger

  Aktivitetsudvalg 

  Derudover er det muligt på det enkelte plejehjem at lave et aktivitetsudvalg, der planlægger oplevelser og arrangementer på plejehjemmet i samarbejde med ledere, medarbejdere, frivillige og relevante aktører i lokalområdet.

  Rammer for aktivitetsudvalg på plejehjem

  Sidst opdateret: 19. april 2024