Gå til hovedindhold

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en bolig i en almen boligforening, en ældrebolig, plejebolig eller ungdomsbolig med eget køkken, kan du søge Aarhus Kommune om lån til beboerindskud.

 • Læs op

Indhold

  Søg om lån til beboerindskud

  Ansøgning om beboerindskudslån skal ske i tilknytning til indflytningstidspunktet. Du kan forvente at få svar på din ansøgning inden for 14 dage.

  Når du søger om lån til beboerindskud, skal du vedlægge en kopi af hele lejekontrakten. Alle beboere over 18 år skal underskrive ansøgningen med NemID.

  Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du henvende dig hos Borgerservice på Dokk1. 

  Bestil tid i Borgerservice

  Her kan du se en video, der giver dig et overblik over, hvad et beboerindskudslån er, hvem der kan søge det og hvornår. 

  Her kan du se en video, der hjælper dig, når du skal udfylde en ansøgning om lån til beboerindskud.

  Du kan låne til hele beboerindskuddet, men ikke til depositum eller forudbetalt husleje.

  Hvis du har brug for hjælp til betaling af depositum eller forudbetalt husleje, skal du rette henvendelse til Ydelsescentret i Aarhus Kommune.

  Ydelsescentret i Aarhus Kommune

  Krav til din økonomi

  Din husstands samlede indkomst må ved indflytning ikke overstige 277.956 kr. om året (2024). Hvis der er børn under 18 år i din husstand, bliver dette beløb forhøjet med 48.700 kr. for hvert barn til og med fire børn (2024).

  Hvis du flytter i et enkeltværelse, må din husstands samlede indkomst ved indflytningen ikke overstige 188.294 kr. om året (2024).

  Krav til boligen

  Du kan søge om lån til beboerindskud til:

  • En bolig i en almen boligforening
  • En ældrebolig eller plejebolig
  • En ungdomsbolig - hvis den har et selvstændigt køkken

  Boligen skal være taget i brug første gang 1. april 1964 eller senere.

  Hvis ikke du opfylder ovenstående betingelser for at få et lån, kan du i nogle tilfælde alligevel låne til en del af beboerindskuddet. Se nærmere under "Andre lånemuligheder".

  Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

  Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage. Renten er 4,5% om året. Renten er variabel og ændres i henhold til boligstøttelovens § 58.

  Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du låner til:

  • Hvis du låner til en lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.
  • Hvis du låner til et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet af fem år.

  Når du flytter fra din bolig, og hvis beboerindskuddet ikke er indfriet, skal boligforeningen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen. Kommunen opkræver herefter restgælden af dig.

  Kontakt Opkrævningen, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til beboerindskud.

  Frivillig afdragsordning

  Du har også mulighed for at afdrage frivilligt på dit lån inden for de første fem år af låneperioden, så længe du fortsat bor i boligen. Du kan oprette en afdragsordning eller kontakte os på tlf. 89 40 33 30.

   

  Opret afdragsordning

  Selv om du lever op til ovenstående betingelser for lån, kan du få afslag, hvis:

  • Du har gæld fra et tidligere lån til beboerindskud
  • Du har penge nok til selv at betale beboerindskuddet
  • Du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i Aarhus Kommune
  • Huslejen overstiger halvdelen af den samlede husstandsindkomst
  • Hvis du ikke har søgt om lånet i forbindelse med indflytningen

  Aarhus Kommune tilbyder i visse tilfælde et såkaldt kommunelån, hvis du ikke er berettiget til et almindeligt lån til beboerindskud. Hvis du får afslag på almindeligt lån til beboerindskud, bliver det automatisk vurderet, om du i stedet kan tilbydes et kommunelån.

  Betingelserne for at få et kommunelån er:

  • Din samlede husstandsindkomst må ikke overstige 555.912 kr. (2024). Hvis der er børn under 18 år i din husstand, forhøjes dette beløb med 48.700 kr. for hvert barn op til og med fire børn (2024).
  • Hvis du flytter til et enkeltværelse, må din husstands samlede indkomst ikke overstige 376.588 kr. om året (2024).

  Desuden skal mindst ét af følgende kriterier være opfyldt:

  • Der må maksimalt være 1 værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer
  • Der kan opnås boligstøtte til lejlighedens fulde antal kvadratmeter
  • For enlige må lejlighedens areal højst udgøre 70 kvadratmeter
  • For husstande på 2 personer må lejlighedens areal højst udgøre 90 kvadratmeter

  Hvis du får et kommunelån, begynder forrentningen af lånet ved udbetaling, og du skal begynde at afdrage på lånet kort efter indflytning. Renten er 6% om året over indskudsbevisrenten (dog minimum 6%). Lånets løbetid afhænger af lånebeløbet – dog maksimalt 10 år. Derudover skal du betale et stiftelsesgebyr til Aarhus Kommune på 500 kr.

  Bemærk, at du ikke nødvendigvis kan låne til hele beboerindskuddet, hvis du tilbydes et kommunelån.

  Hvis du har brug for hjælp til betaling af depositum eller forudbetalt husleje, skal du rette henvendelse til Ydelsescentret i Aarhus Kommune.

  Ydelsescentret i Aarhus Kommune

  Når du flytter fra din bolig, og hvis beboerindskuddet ikke er indfriet, skal boligforeningen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen. Kommunen opkræver herefter restgælden af dig.

  Kontakt Opkrævningen, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til beboerindskud.

  På borger.dk kan du få mere information og ansøge om lån til beboerindskud.

  Læs om lån til beboerindskud på borger.dk

  Sidst opdateret: 6. maj 2024