Gå til hovedindhold

Tilsyn på plejehjem og i hjemmepleje

Sådan varetages det kommunale tilsyn i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

 • Læs op

Indhold

  Det lovpligtige kommunale tilsyn på plejehjem varetages af kvalitetsafdelingen, der hører under forvaltningen Pleje og rehabilitering.

  Der gennemføres kommunalt tilsyn af den eksterne leverandør Hjortshøj & Møller Care på 50% af plejehjemmene (ca. 25 plejehjem). Afrapportering er sammenligneligt med afrapportering fra Ældretilsynet. H&M Care beskriver selv tilsynet nærmere i deres folder.

  Derudover gennemføres der internt læringsbesøg på den anden halvdel af plejehjemmene (ca. 25 plejehjem). Det gennemføres af konsulenter fra Kvalitetsafdelingen.

  Læringsbesøgene består af observation og interviews af ledere, medarbejdere, beboere og pårørende, og tilgangen er lærende og anerkendende. Der udarbejdes efterfølgende en rapport.

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører ligeledes tilsyn:
  Læs om tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

  Herunder findes tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed og fra de eksterne, kommunale tilsyn samt de interne læringsbesøg:

  Plejehjem i Distrikt Midtvest

  Tilsynsrapporter fra plejehjem i det vestlige af Aarhus. Herunder også selvejende institutioner og specialplejehjemmet Skovvang.

  Plejehjem i Distrikt Midtøst

  Tilsynsrapporter fra plejehjem i det østlige af Aarhus.

  Plejehjem i Distrikt Nord

  Tilsynsrapporter fra plejehjem i den nordlige del af Aarhus Kommune.

  Plejehjem i Distrikt Syd

  Tilsynsrapporter fra plejehjem i den sydlige del af Aarhus Kommune. Herunder også Aarhus Friplejehjem Slet og det offentlig-private samarbejde Bøgeskovhus.

  Hjemmepleje, sundhedsenheder, akuttilbud og rehabiliteringstilbud

  Tilsynsrapporter fra øvrige plejeområder i Sundhed og Omsorg.