Gå til hovedindhold

Undersøg bygningen for farlige stoffer

Når du arbejder med ældre bygninger, er det vigtigt at få identificeret og anmeldt eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer, så de bliver håndteret og bortskaffet korrekt.

 • Læs op

Indhold

  Det er primært bygherrens ansvar, men også rådgivere og entreprenører skal sikre at de farlige stoffer bliver håndteret og bortskaffet uden at være til fare for miljø og sundhed.

  Aarhus Kommune anbefaler på det kraftigste, at privatpersoner får hjælp af en rådgiver til at gennemgå og kortlægge bygningen

  Lovgivningen stiller krav om, at bygningen bliver undersøgt for miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

  Først gennemgår (screener) man bygningen for elementer, der historisk set er kendt for at indeholde farlige stoffer. Det kan f.eks. være maling eller lak på træværket, eternittaget, klinkerne eller de ældre vinduer, som man mistænker at indeholde farlige stoffer og derfor vil undersøge nærmere.

  Derefter kortlægger man, om elementerne indeholder farlige stoffer ved at udtage prøver og indsende dem til analyse på et laboratorium. Analyserne danner baggrund for en kortlægningsrapport, der beskriver indholdet af de farlige stoffer og hvad det betyder for håndteringen af byggeaffaldet.

  Når byggeaffaldet skal anmeldes, skal kortlægningsrapporten lægges ved. Aarhus Kommune bruger rapporten til at vurdere, hvor entreprenøren skal aflevere byggeaffaldet.

  Når huse bliver revet ned eller bygget om, er det bygherrens ansvar at der bliver foretaget screening og kortlægning af bygningen, så farlige og miljøproblematiske stoffer bliver fundet og anmeldt til kommunen.

  Hvordan screeningen og kortlægningen bliver gennemført, er op til den ansvarlige for projektet. Det er her vigtigt, at undersøgelser og vurderinger bag kortlægningen er veldokumenterede.

  Bygherren kan vælge at få en rådgiver eller entreprenør til at hjælpe med screening, kortlægning, anmeldelse af byggeaffald samt det øvrige praktiske arbejde, men det er altid bygherrens ansvar, at det bliver udført efter reglerne.

  Hvis undersøgelserne og vurderingen bag kortlægningsrapporten er mangelfulde, kan Aarhus Kommune ikke anvise det anmeldte byggeaffald korrekt. Vi vil i sådanne tilfælde bede om yderligere analyser og oplysninger.

  Kommunen har desuden mulighed for at standse arbejdet, hvis det bliver udført på uforsvarlig vis. Det kan f.eks. være, hvis der sker utilsigtet spredning af miljøskadelige stoffer til omgivelserne.

  Er du i tvivl om reglerne eller hvad der forventes, kan du kontakte os for råd og vejledning.

  Læs mere her.

  Ældre bygninger, der har rummet industrivirksomhed, er ofte stærkt forurenede. Ved nedrivninger og renoveringer vil derfor ofte være forurenede materialer, som bygherren skal sørge for bliver håndteret og bortskaffet korrekt.

  Der bør altid foretages en vurdering af, om der kan være sket forurening eller kontaminering af bygningen og hvilken type forurening, der eventuelt kan være tale om. Vurderingen bør tage udgangspunkt i en historisk redegørelse over de aktiviteter, der har været i bygningen.

  Sidst opdateret: 23. april 2024