Gå til hovedindhold

Affaldstyper

Som virksomhed skal I sortere jeres affald og sikre jer, at mest muligt bliver genbrugt og genanvendt.

 • Læs op

Indhold

  Når produkter og materialer er blevet til affald, skal virksomheden ifølge affaldsbekendtgørelsen sortere affaldet, så mest muligt bliver genanvendt og mindst muligt bliver brændt eller deponeret. 
  Genanvendelige materialer er f.eks. metal, træ, hårdt og blødt plast, glas, papir, pap, madaffald samt uforurenet beton, - tegl og - gips. Andre materialer skal I sortere fra, fordi de kræver specialbehandling, f.eks. farligt affald og elektronikaffald.

  Kravene til sortering er ensrettet, så virksomheder skal sortere husholdningslignende affald efter samme retningslinjer som husholdninger. Husk at der også er sorteringskrav til madaffald, tekstilaffald samt mad- og drikkekartonaffald.

  I kan læse mere om sortering, få inspiration til at komme i gang og downloade materialer på Miljøstyrelsens hjemmeside her

  Nedenfor kan I læse mere om reglerne for forskellige affaldstyper.

  De ti affaldsfraktioner for erhverv

  Alle virksomheder skal ligesom borgere og offentlige institutioner sortere deres husholdningslignende affald. Få overblik over de ti affaldsfraktioner, og husk at lave en aftale om afhentning med en privat transportør.

  Genanvendeligt affald

  Har din virksomhed genanvendeligt affald, skal du lave en aftale om afhentning med en privat transportør eller indsamler.

  Brændbart affald

  Læs hvordan I kommer af med brændbart affald fra jeres virksomhed.

  Restaffald

  Alle virksomheder i Aarhus Kommune skal være tilsluttet en ordning for dagrenovation.

  Affald til deponi

  Affald til deponi er affald, som ikke er genanvendeligt og ikke er forbrændingsegnet.

  Byggeaffald

  Tidligere tiders brug af farlige stoffer indhenter os, når ældre huse bliver til byggeaffald. Derfor er der mange ting at tænke på, når du skal i gang med at rive ned eller bygge om.

  Farligt affald

  Producerer jeres virksomhed farligt affald, skal I håndtere det ansvarligt.

  Elektronikaffald

  Elektronikaffald er omfattet af producentansvar og det påvirker, hvordan I sorterer og bortskaffer affaldet korrekt.

  Sidst opdateret: 12. marts 2024