Gå til hovedindhold

Erhvervsaffald

Teknik og Miljø er myndighed på affaldsområdet, og vi skal sikre, at affaldet bliver håndteret korrekt.

Indhold

  Det er Teknik og Miljø, der afgør om noget er affald, og vi anviser affaldet til rette modtageanlæg.

  Aarhus Kommune har lavet visse affaldsordninger for erhvervslivet, f.eks. kan I som virksomhed tilmelde sig genbrugsstationerne eller få indsamlet farligt affald og klinisk risikoaffald. 

  Disse ordninger bliver driftet af det kommunale selskab Kredsløb (Tidligere AffaldVarme Aarhus).

  Det betyder, at I skal kontakte Kredsløb, hvis I har spørgsmål til en ordning, ønsker at tilmelde jer eller oplever driftsforstyrrelser.

   Læs mere om, hvordan I håndterer erhvervsaffald i Aarhus Kommune her

  Affaldstyper

  Som virksomhed skal I sortere jeres affald og sikre jer, at mest muligt bliver genbrugt og genanvendt.

  Grænseværdier for farlige stoffer

  Aarhus Kommune benytter grænseværdier for farlige stoffer i byggeaffald for at vurdere om affald er uforurenet, forurenet eller farligt.

  Få hjælp af vores affaldskonsulenter

  Affaldskonsulenterne kan hjælpe jer med, hvordan I håndterer jeres erhvervsaffald bedst muligt.

  Gebyr for anvisning af erhvervsaffald

  Virksomheder skal betale for at få anvist ikke-genanvendeligt erhvervsaffald, som Aarhus Kommune ikke har en ordning for.

  Transportører og indsamlere

  Når I skal have afhentet virksomhedens affald, skal I kontakte en transportør eller indsamler.

  Regulativ for erhvervsaffald

  I regulativet kan I læse de præcise regler for affaldsordningerne, der gælder for erhvervsaffald i Aarhus Kommune.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023