Gå til hovedindhold

Har du rotter?

Hvis du ser spor efter rotter, har du pligt til at underrette kommunen.

 • Læs op

Indhold

  OBS: Fra 2024 betaler du for rottebekæmpelse på en ny måde. Læs mere nedenfor under Udgifter til skadedyrsbekæmperen.

  Anmeld rotter her

  I din anmeldelse oplyser du, hvilken dato du ønsker besøg af rottebekæmperen. På dagen for besøget ringer rottebekæmperen til dig mellem kl. 07.00-08.30. Her aftaler I, hvilket tidspunkt bekæmperen skal komme. Det vil være mellem kl. 8.00-15.00.

  På rottebekæmperens første besøg skal enten ejeren af ejendommen eller en repræsentant for ejendommen være til stede.

  Hverdage 

  Når du anmelder rotter, oplyser du, hvilken dato du ønsker besøg af rottebekæmperen. På dagen for besøget ringer rottebekæmperen til dig mellem kl. 7-8. Her aftaler I, hvilket tidspunkt bekæmperen skal komme. Det vil være mellem kl. 8-15.

  Weekender og helligdage 

  Konstaterer du rotter inde i din bolig (f.eks. i værelser eller køkkenet) i weekender eller på helligdage, skal du sende en elektronisk anmeldelse (se link ovenfor). I systemet kan du kun vælge besøg på hverdage, men bekæmperen vil ringe til dig, så I kan aftale det videre forløb. I boliger, hvor bekæmpelsen allerede er i gang, kommer bekæmperen kun forbi på hverdage.

  Bekæmpelsesfirmaet gennemgår de anmeldelser, der er kommet ind via anmeldelsessystemet, i weekender og på helligdage kl. 12. Anmeldelser efter kl. 12 bliver gennemgået den efterfølgende dag.

  Bekæmpelse af rotter på loftet, i kælderen, i hulmuren, i udhuse, i etageadskillelser eller lignende steder begynder på førstkommende hverdag.

  Dagligvarebutikker, spisesteder og andre steder, der opbevarer eller sælger levnedsmidler, vil også få besøg af bekæmperen i weekender og på helligdage, hvis der konstateres rotter her. Bekæmpelsesfirmaet kontakter dig pr. telefon og aftale besøgstidspunkt.

  Hvis der er mistanke om, at der kan være kloakbrud, laver bekæmperen en røgprøve via spildevands- og regnvandsbrønden. Du skal derfor kunne vise, hvor spildevandsbrønden er placeret på din ejendom. Er du i tvivl, kan du evt. finde kloaktegninger på FilArkiv.

  Besøg FilArkiv her.

  Derudover skal du sørge for, at:

  • Spildevands- og regnvandsbrønden er tilgængelig, så bekæmperen kan åbne dækslet.
  • Hvis der skal laves røgprøve i en etageejendom, skal der være adgang til alle lejemål.
  • Hvis der skal tjekkes for rotter på loftet, skal der være klar til, at bekæmperen kan komme derop.

  Rottebekæmperen vil vurdere, hvilken rottebekæmpelse der er behov for. Det kan for eksempel være:

  • En bygningsgennemgang, der undersøger ejendommen for rotter og spor efter rotter.
  • En røgprøve for at undersøge, om der er kloakbrud på ejendommen.
  • Igangsætte en eventuel bekæmpelse med for eksempel fælder eller gift.
  • Råd og vejledning om, hvordan du sikrer ejendommen mod rotter.

  Fra 2024 betaler du for rottebekæmpelse på en ny måde. Fremover modtager alle grundejere en særskilt opkrævning. Det er anderledes fra tidligere, hvor gebyret for rottebekæmpelse blev opkrævet over ejendomsskatten. Gebyret bliver beregnet på baggrund af din ejendoms bebyggede areal, som vi har adgang til via BBR-registret. Der er ingen udsigt til, at du skal betale mere for rottebekæmpelse, end du har gjort førhen, men du skal fortsat betale, uanset om du har fået, får eller ikke får udført rottebekæmpelse.

  Baggrunden for den nye betalingsmåde er, at Skatteministeriet har ændret på reglerne for opkrævning af ejendomsskat i forbindelse med de nye ejendomsvurderinger.

  Du kan læse mere om ændringerne på Miljøministeriets hjemmeside.

  Læs Ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fra Miljøministeriet her.

  Hele lovteksten herunder § 52 om opkrævning af gebyrer kan findes via Retsinformation.

  Læs Rottebekendtgørelsen på Retsinformation.dk her.

  Husk

  Det er lovligt at entrere med private skadedyrsbekæmpere, men det er for egen regning.

  Såfremt du har et defekt kloaksystem, er det dig som grundejer, der skal afholde udgifterne til forbedringer af disse. Det er din pligt at udbedre din ejendom.

  Rotten er et sky dyr, der skjuler sig godt. Vær derfor opmærksom på de spor, den efterlader sig:

  Rottelort er tegn på rottetilhold. En rottelort er cirka 17 mm i længden og 6 mm i bredden.

  Huller omkring kloakdæksler, i græsplænen og blomsterbedet eller lignende kan også være tegn på rotter. Et rottehul måler cirka et håndled i omkreds.

  Kradse- eller pibelyde fra gulv, loft eller vægge kan både være tegn på rotter, mus eller andre skadedyr. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at anmelde det.

  Læs mere om tegn på rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Du kan selv gøre meget for, at sikre dit hjem mod rotter. Herunder følger en række råd du kan følge, for at rottesikre din ejendom.

  Kloak

  Kloakbrud er den hyppigste årsag til rotter i boligen. Hold derfor øje med nedsunkne fliser eller huller i jorden omkring dit hus. Kloakbrud skal udbedres med det samme, så rotterne bliver nede i kloakken.

  Sikring af tagrender

  Rotten er en dygtig klatrer og kan let forcere et nedløbsrør. Placer derfor en godkendt rottesikring i toppen af dit nedløbsrør. Alternativt en kugle sammenrullet hønsetråd. Vær opmærksom på, at du ikke stopper din tagrende.

  Dyrehold

  Hønsegårde, kaninbure, voliere og så videre tiltrækker alle rotter. Rotterne er altædende og spiser derfor også med hos andre dyr. Opbevar dit dyrefoder i tætte beholdere og foder kun dine dyr, så du ved de spiser op. Du kan let sikre eksempelvis din hønsegård ved at grave fintmasket, galvaniseret net mindst 60 centimeter ned i jorden langs bunden af hønsegården. Alternativt kan det graves 30 centimeter ned og i en lige vinkel, føres 30 centimeter ud fra hønsegården. På denne måde forhindrer du rotterne i at grave sig vej ind.

  En god regel ved dyrehold er i øvrigt altid at holde det pænt og rent både i og omkring dyrenes bolig.

  Fuglefodring

  Fuglefodring er en af de hyppigste årsager til rotter i haven. Fodrer du alligevel fugle, bør du kun lægge mad ud, som du ved, de spiser op. Lad eventuelt fuglene spise fra et fad eller lignende, som du kan tage ind igen efter endt fodring. På den måde sikrer du, at rotterne ikke kommer og spiser resterne.

  Styr på haven

  Rotter kan let komme under kompostbeholdere, hvor der ofte er adgang til mad. Spred et fintmasket net ud under kompostbeholderen før du stiller den op, så rotterne ikke kan komme ind denne vej.

  Sørg for at fjerne nedfaldsfrugt, så det ikke ligger spredt i hele haven. Rotterne spiser med glæde rådden frugt, så det er en god idé til efteråret at samle nedfaldsfrugt sammen og enten køre det væk eller opbevare det forsvarligt og rottesikkert.

  Rotter putter sig gerne i brændestakken eller kvasbunker. Hav styr på dine rodebunker, og flyt brændestakken væk fra husmuren. Hæv den eventuelt 20-30 cm over jorden, så du kan se om der er aktivitet under.

  Sikring af hævede terrasser og småbygninger

  Rotter bygger reder på tørre steder, og derfor elsker de vores overdækkede arealer. Især under hævede terrasser oplever vi ofte problemer, da rotter kan leve uforstyrret der. Desuden oplever vi ofte problemer med rotter i forbindelse med f.eks. skure, legehuse m.m. – kort sagt steder, der ikke har et støbt fundament.

  Gode råd til at sikre terrasser og småbygninger:

  • Brug volierenet eller eternitplader.
  • Sikring med volierenettet vinkles 90 grader, så sikringen går 30 centimeter ned i jorden og 30 centimeter ud fra terrasse eller bygning. Maskestørrelsen skal maksimalt være 1x1 centimeter, da rotter kan komme igennem huller svarende til en tokrone. Hvis du også vil sikre mod de fleste mus, skal maskestørrelsen ikke være større end 0,5x0,5 centimeter.
  • Sikring med eternitplader skal gå langs hele terrassens- eller bygningens kant og 60 centimeter ned i jorden.
  • Små skure, som ikke sikres med net eller plader, skal gerne ligge frit og hævet 30 centimeter over jorden, så rotter ikke kan søge ly bagved og nedenunder.
  • Det vil være en god ide at muliggøre inspektion under en hævet terrasse, da man ellers kan risikere at skulle bryde den op i forbindelse med bekæmpelse.

  Ved god hygiejne og løbende rengøring af alle overflader med bakteriedræbende rengøringsmiddel, er det muligt at blive boende, mens bekæmpelsen foregår - også med små børn.

  For at undgå risiko for smitte fra rotterne, skal du være opmærksom på følgende:

  • Kasser fødevarer, der er gnavet i. Kasser også fødevarer, du har mistanke om, har været i kontakt med rotterne . 
  • Fødevarer, der ikke er gnavet i, skal opbevares i lukkede skabe, køleskab eller tætsluttende beholdere.
  • Fødevareemballager, der kan rengøres udenpå inden åbning, såsom glas, flasker og dåser, rengøres, desinficeres og sættes i lukkede skabe
  • Brug vandtætte handsker ved al håndtering af genstande og overflader, når du gør rent. Husk, at rengøringsmidlet skal indeholde sulfo.

  Vær opmærksom på at tage forholdsregler. Brug tætsluttende myggenet, når din baby sover.

  Du skal kontakte dit forsikringsselskab eller boligselskab, hvis du har behov for at blive genhuset, imens der er rotter i ejendommen. Det er ikke kommunens opgave.

  Læs mere om rotter 

  Du kan læse mere om rotter og om bekæmpelsen af dem i det nedenstående materiale.

  Læs mere om rotter og rottebekæmpelse i Aarhus i Aarhus Kommunes Rottehandlingsplan.

  Læs Rottehandlingsplan 2023-2025 her.

  Læs mere om rotter og rottebekæmpelse i hjemmet på Miljøministeriets side for rottebekæmpelse i hjemmet.

  Besøg Miljøministeriets side for rottebekæmpelse i hjemmet her.

  Er du borger, og har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til Rottebekæmpelsen på tlf.: 89 40 49 34. 

  Er du journalist, og har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til pressetelefonen på tlf.: 40 24 83 21. 

  Sidst opdateret: 25. juni 2024