Teknik og Miljø

I Teknik og Miljø løser vi opgaver under overskriften "Vi skaber løsninger sammen".

Vores vision er at skabe rammevilkår i verdensklasse og realisere Aarhus' markante vækstpotentiale. Det gør vi gennem kompetente og løsningsorienterede samarbejder med hinanden, virksomheder, videninstitutioner, netværk og enkeltpersoner.

Teknik og Miljø består af tre forvaltninger, en afdeling for arealudvikling og almene boliger samt et ledelsessekretariat og beskæftiger i alt cirka 1.300 medarbejdere.

Henrik Seiding er direktør for Teknik og Miljø.

Her kan du se organisationsdiagrammet for Teknik og Miljø

Teknik og Miljø samarbejder også med flere forskellige samarbejdspartnere blandt andre fællesrådene, som gør en stor indsats for at varetage de lokale samfunds interesser. En anden samarbejdspartner er Det Grønne Råd, som er med til at fremme dialogen og samarbejdet på naturområdet mellem Aarhus Kommune og de organisationer og foreninger, som har særlig interesse i beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen og det grønne. Det Grønne Råd er rådgivende for Aarhus Kommune.

Rådmanden for Teknik og Miljø er Bünyamin Simsek. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for Teknik og Miljø.