Gå til hovedindhold

Organisation

Sundhed og Omsorgs organisationsdiagram

Indhold

  Sundhed og Omsorg har fem forvaltningsenheder: Sundhed og Forebyggelse (herunder bl.a. sundhedsenheder og Folkesundhed), Pleje og Rehabilitering (herunder hjemmeplejen), Ældre og Omsorg (herunder plejehjem), Strategi og Udvikling (herunder folkehuse) og endelig Økonomi og Bygninger

  Chefteamet består af direktøren og de fem forvaltningschefer.  

  Organisationsdiagram som pdf

  Se video om Sundhed og Omsorg

  Pleje og Rehabilitering

  Pleje og Rehabilitering har det overordnede ansvar for hjemmeplejen i Aarhus Kommune.

  Strategi og Udvikling

  Strategi og Udvikling understøtter hele Sundhed og Omsorg med strategisk udvikling, administration og har en række borgerrettede funktioner, bl.a. kommunens folkehuse.

  Sundhed og Forebyggelse

  I Sundhed og Forebyggelse er vi sammen med aarhusianere om det gode og sunde liv. For i Aarhus skal alle have lige muligheder for at trives og leve det liv, vi hver især allerhelst vil og med friheden til at være aktive uanset hvilke forudsætninger, vi har.

  Ældre og Omsorg

  I Ældre og Omsorg arbejder vi hver dag på at skabe meningsfulde liv sammen med og for beboerne på de aarhusianske plejehjem. Vores plejehjem skal være præget af høj faglighed, stærke relationer og hjemlighed, som bygger på et godt samarbejde med beboerne og deres familier og venner.

  Økonomi og Bygninger

  Økonomi og Bygninger har det overordnede ansvar for økonomien i Sundhed og Omsorg og understøtter hele Sundhed og Omsorg i den gode økonomistyring.

  Sidst opdateret: 19. september 2023