Gå til hovedindhold

Pleje og Rehabilitering

Pleje og Rehabilitering har det overordnede ansvar for hjemmeplejen i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Vi arbejder med borgere, der bor i eget hjem og vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse.

  Formålet er at understøtte borgerne i at vedligeholde deres funktionsevne og forebygge tab af funktionsevne, så de i videst muligt omfang kan leve det liv, de ønsker. For os er det vigtigt at understøtte borgernes mulighed for at udvikle sig og klare sig selv bedst muligt.

  Pleje og Rehabilitering varetager primært pleje, praktisk hjælp, sygepleje, træning og rehabilitering for borgere, der har brug for støtte i en længerevarende periode.

  Samtidig arbejder vi også med korterevarende trænings- eller rehabiliteringsforløb, hvis borgerne oplever et nyopstået tab af funktionsevne.

  Borgerforløb i hjemmeplejen vil både omfatte mindre komplicerede forløb for borgere, der primært får støtte til praktiske opgaver eller til mindre plejeopgaver, og komplicerede borgerforløb ift. terminale, kronikere og multisyge borgere.

  Vi har fokus på, at borgerne oplever sammenhængende og velkoordinerede forløb, der tager udgangspunkt i borgernes ønsker, behov, ressourcer og potentialer. og som er af høj faglig kvalitet.  Blandt andet derfor er de enkelte hjemmeplejeteams tværfagligt sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter samt kompetenceudviklende sygeplejersker, ergo- eller fysioterapeuter.

  De forskellige faggrupper indgår i et tæt samarbejde med borger og borgers pårørende om at skabe det bedste forløb af høj faglig kvalitet.

  Se hvilket hjemmeplejeteam, som hører til din adresse: Hjemmeplejen Aarhus Kommune

  Pleje og Rehabilitering består af: 

  • 32 hjemmeplejeteams
  • 3 dagcentre
  • Demensteam
  • Flyverkorps
  • 94-ordning
  • Administration
  • Stab
  Pleje- og rehabiliteringschef

  Jens Bejer Damgaard

  Sundhed og Omsorg

  Pleje og Rehabilitering er organiseret i:

  Distrikt Nord

  Distrikt Nord består af 12 hjemmeplejeteams og 3 dagcentre.

  Distrikt Midt

  Distrikt Midt består af 11 hjemmeplejeteams, et Demensteam og et Flyverkorps.

  Distrikt Syd

  Distrikt Syd består af 9 hjemmeplejeteams og §94-ordningen.

  Stab

  Staben varetager både administrativ og faglig understøttelse med fokus på udviklings- og implementeringsstrategier. Staben håndterer desuden generelle henvendelser fra borgere og pårørende, herunder også klagesager.

  Sidst opdateret: 10. januar 2024