Gå til hovedindhold

Væresteder og fællesskaber

Her finder du tilbud vedrørende væresteder, hvor du kan komme og få hjælp og rådgivning eller bare en snak med andre i samme situation. Du kan også se, hvor hellestederne ligger.

Indhold

  Rundt omkring i Aarhus, har vi etableret tre hellesteder. Et hellested er et opholdssted i byen, der er indrettet særligt til udsatte borgere. Der findes et hellested i Nåleparken på Sydhavnen, på Ny Banegårdsgade og på Vester Allé. Alle tre hellesteder er etableret i dialog med de hjemløses landsorganisation SAND.

  Baglandet
  Kontaktsted for mennesker, der har været anbragt uden for hjemmet

  Café Parasollen
  Selvejende institution med driftsaftale med Aarhus Kommune

  Det blå sted
  Blå Kors - en kristen, social hjælpeorganisation

  Døgnvarmestuen
  Kirkens Korshær - social og folkekirkelig hjælpeorganisation

  Gadecaféen virker ikke - prøv i stedet Gadecaféen Aarhus | Aarhus | Facebook
  Selvejende institution

  Kultur- og Kontaktsted Kragelund
  Kommunalt tilbud

  Muhabet
  Multikulturelt værested fortrinsvis for voksne flygtninge og indvandrere med psykisk sygdom
  Drives af en frivillig forening med socialt og humanitært formål

  Mødestedet Gudrunsvej
  Kommunalt tilbud

  Naapiffik Aarhus Kommune
  Værested primært for udsatte grønlændere
  Kommunalt tilbud

  Naapiffik
  Værested primært for udsatte grønlændere
  Drives i et samarbejde mellem Kirkens Korshær og Aarhus Kommunes Naapiffik

  Pitstop omsorgscenter
  Røde Kors - en frivillig organisation, der hjælper mennesker i nød

  Projekt UDENFOR
  Café og medbyg
  Privat gadeplansindsats samt videns- og formidlingsindsats i forhold til udsatte borgere

  Reden
  Anonymt være- og rådgivningssted for kvinder
  KFUK's sociale arbejde - medlemsorganisation med fokus på at hjælpe udsatte mennesker i Danmark

  SAND's bisidderkorps
  Interesseorganisation for hjemløse og tidligere hjemløse

  SIND Mandagsklub
  Landsdækkende forening for psykisk sundhed

  Besøgsven fra SIND
  Frivillige besøgsvenner til psykisk sårbare
  Landsdækkende forening for psykisk sundhed

  Værestedet i Jægergårdsgade
  Kommunalt tilbud

   

  Sidst opdateret: 23. september 2023