Gå til hovedindhold

Mira

En selvmonitorerings-app til målrettet indsats ved monitorering af den enkelte borgers udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Mira er en app udviklet af Sociallægeinstitutionen. Appens formål er at kvalificere dialogen mellem borgeren og den kommunale medarbejder på baggrund af oplysninger, borgeren indtaster via sin mobiltelefon.

  Med Mira har vi reelt en elektronisk dagbog, hvor borgeren kan registrere aktivitet, fx timer på job/praktik, daglig motion/genoptræning, antal skridt og parametre såsom smerter, depression og stress. Måleparametrene sættes op i fællesskab mellem borgeren og fx den sundhedsprofessionelle eller jobkonsulenten. Oplysningerne danner en graf som både borgeren og medarbejderen kan se, og som kan være med til at skabe indsigt og dialog.

  Det overordnede formål med appen er at udvikle en mulighed for at understøtte borgerforløb med mere valid viden om den enkelte borgers funktionsniveau og dermed give borger og kommune de bedste forudsætninger for at samarbejde.

  Appen løser problemet med, at borgeren ser en kommunal fagperson med et varierende tidsrum imellem konsultationer. Imellem disse møder med borgerne er det i mange forløb nødvendigt, at borgeren selv husker tilbage og videreformidler en række fakta til den kommunale fagperson. Eksempelvis skal en sygemeldt borger i forløb hos fysioterapeut huske, hvilke smerter vedkommende har haft hvornår samt hvilke aktiviteter borgeren har lavet. Det kan være svært at huske, men det det er nødvendigt for at tegne et billede af hvilke faktorer, der spiller ind på borgerens funktionsevne, og hvordan fagpersonen hjælper borgeren videre og ud af sygemelding. Her hjælper Mira med at indsamle viden, mens den er frisk i hukommelsen, og formidle denne viden videre til borgeren og den kommunale medarbejder. 

  Sidst opdateret: 23. oktober 2023

  Dokumenter