Gå til hovedindhold

Kort og luftfotos

Her kan du finde oplysninger om data og ydelser for 3D bymodellen, geografiske informationer, kort og fotos over Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Teknik og Miljø arbejder primært med de fysiske rammer i kommunen. Dette arbejde planlægges på baggrund af en række grunddata i form af en 3D-bymodel og en stor samling kort, kortdata og fotos.

  Mange af disse grunddata stilles, af Teknik og Miljøs IT og GIS afdeling, frit til rådighed til borgere, virksomheder med flere, hvor de kan findes på kommunens egne hjemmesider eller hos andre udstillere.

  3D bymodellen

  Aarhus Kommunes 3D bymodel består af en række datasæt dækkende hele kommunen, der er til rådighed for borgere, erhverv med flere.

  Kort og kortdata

  Kommunen råder over en stor mængde data over Aarhus Kommune i form at kort og kortdata, der udstilles af kommunen selv eller gennem andre udstillere.

  Luftfotos og skråfotos

  Kommunen har en stor samling luftfotos og skråfotos fra forskellige årgange over Aarhus Kommune.

  Socioøkonomiske kort

  Med digitale socioøkonomiske kort kan du sammenligne den geografisk fordeling af borgere, virksomheder og bygninger i Aarhus Kommune samt få vist udvalgte nøgletal på tværs af kommunerne.

  Salg af kort og fotos

  Hvis du har behov for kort, kortdata og fotos ud over dem der kan hentes på hjemmesiden eller stilles til rådighed af andre udstillere, kan kommunen tilbyde en række ydelser i forhold til salg og bearbejdning af disse.

  Sidst opdateret: 3. november 2023