Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Teknik og Miljø beklager mangelfuld rådgivning i forbindelse med havneudvidelsen i Aarhus

Teknik og Miljø har i dag erkendt over for forligskredsen bag en udvidelse af Aarhus Havn, at forvaltningen har ydet utilstrækkelig rådgivning, og været den vigtigste årsag til, at lokalplanen er underkendt af Planklagenævnet.

 • Læs op

Indhold

  Teknik og Miljø har i dag lavet en gennemgang for politikerne af de beslutninger i kommunens planarbejde, der har betydet, at lokalplanen for udvidelse af Aarhus Havn i den forgangne uge blev underkendt af Planklagenævnet.

  Imens Teknik og Miljø understreger, at det nødvendige, faglige grundlag for en politisk beslutning har været til rådighed for politikerne og offentligheden under lokalplanarbejdet, står det samtidig klart, at de plandokumenter, som blev resultatet af den politiske aftale, ikke lever op til lovgivningen.

  Vi må desværre konstatere, at vores rådgivning af Aarhus Byråd ikke har levet op til vores standarder. Vi har ikke i tilstrækkelig grad haft overblik over konsekvenserne af, at statens miljøkonsekvensvurdering blev forsinket, imens vores lokalplanarbejde fortsatte, og det har givet en række formelle mangler i vores lokalplan. Det står ikke helt klart for os, hvordan vi rådførte os, og hvordan fejlene opstod, men vi bliver nødt til er erkende, at vi har lavet fejl, og det har jeg i dag beklaget over for forligskredsen bag havneaftalen,” siger konstitueret forvaltningschef Michael Tolstrup, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

  På tre punkter mener klagenævnet, at Aarhus Kommunes lokalplan ikke lever op til kravene.
  Det drejer sig om, at:

  • Aarhus Kommune ikke har lavet en rummelighedsanalyse på kommunens samlede beholdning af arealer udlagt til erhverv.
  • Aarhus Kommune ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort nødvendigheden af landindvindingen.
  • Aarhus Kommunes Miljørapport ikke opfylder lovgivningens krav.

  Underkendelsen af lokalplanen betyder ikke, at der ikke er udarbejdet vurderinger af miljøforhold eller behov for en havneudvidelse. Men de fremgår ikke i tilfredsstillende grad af den lokalplan, som Aarhus Byråd har vedtaget.

  Det er vigtigt for mig at understrege, at vi på alle måder har belyst projektet og dets konsekvenser, så politikerne har været i stand til at træffe deres beslutning. Men det ændrer ikke på, at det formelle indhold i lokalplanen ikke er godt nok, og det hviler på vores skuldre alene,” siger Michael Tolstrup.

  Læs orienteringen af forligskredsen her

  Sidst opdateret: 3. juni 2024