Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Rådmand: Energiudviklere skal give mere tilbage til de lokale

I fremtiden kan der ligge en solcellepark i Studstrup og vindmøller i Vosnæs. Men det kræver, at de to vedvarende energianlæg giver noget tilbage til naboerne og lokalområdet, mener teknik- og miljørådmand, Nicolaj Bang.

 • Læs op

Indhold

  Teknik og Miljø har fået to ansøgninger på vedvarende energianlæg – 63 hektar solceller ved Studstrup og tre vindmøller ved Vosnæs. Første skridt i behandlingen af de to ansøgninger er et dialogmøde med de lokale, fordi netop de lokale og lokalområdet skal være i centrum, når vedvarende energi skal planlægges, hvis man spørger teknik- og miljørådmand, Nicolaj Bang.

  Der skal tages hensyn til naboerne, og jeg lytter til borgernes bekymring. Jeg kan godt forstå, hvis man som nabo bliver usikker på, hvad det betyder, hvis der måske skal være en solcellepark eller vindmøller i ens område. Arealerne ligger ved områder, der er udpeget og godkendt af byrådet til at være arealer, hvor der kan produceres vedvarende energi. Men jeg er meget opmærksom på, at vi skal sikre, at bygherre giver noget tilbage til nærområdet. Derfor håber jeg også, at de lokale vil se det som en mulighed for, at der kan ske noget i deres område og komme med input til, hvad de ønsker.

  Nicolaj Bang

  Alle ideer og ønsker, der kan bidrage positivt til lokalområdet, er velkomne.

  Bygherre er pålagt at indbetale et beløb pr. opstillet megawatt til en grøn pulje, som skal komme lokalområdet til gavn.

  Jeg forventer også, at de bygherrer, der ønsker at anlægge vedvarende energi i Aarhus, er mere ambitiøse end den grønne pulje. På den måde kan vedvarende energianlæg være med til at løfte et område og sikre, at de lokale er med ombord.

  Nicolaj Bang

  Borgerne kan komme med input og høre mere om planerne på dialogmøde d. 5. september fra kl. 18.30-20 i Skødstrup Folkehus, hvor de to bygherrer og Teknik og Miljø vil være. Borgerne har også mulighed for at blive en del af en arbejdsgruppe, der følger projektet tæt og løbende kommer med input.

  Fakta

  Aarhus Kommune har en ambition om at være CO2 neutral i 2030. Begge lokationer ligger ved områder, der er udpeget af byrådet som arealer for fremtidig produktion af vedvarende energi i kommuneplanen.

  Både projektet i Studstrup og Vosnæs er i den tidlige afklaringsfase, hvor Teknik og Miljø afklarer, om det skal være muligt at etablere vedvarende energi i områderne. Den afklaring starter med, at borgerne i lokalområdet høres.

  Hvis solcellerne etableres, kan de producere strøm til ca. 15.000 husstande, og vindmøllerne kan producere strøm til 12.000 husstande.

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023