Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Aarhus Kommune fraråder kontakt med overfladevand og vand fra vandløb, søer eller havet

På grund af overløb fra flere renseanlæg kan det være farligt at komme i kontakt med vandet.

 • Læs op

Indhold

  De seneste ugers store mængder nedbør sætter kloakkerne under pres. Den kraftige nedbør er skyld i overløb fra kloaksystemerne, og på den måde kan der ende spildevand på terræn i vandløb, søer og badevandet.

  Aarhus Kommune fraråder derfor kontakt med overfladevand, da det kan udgøre en sundhedsrisiko.

  Vi står lige nu i en situation, som vi skal tage alvorlig. Spildevand er ikke alene løbet ud i søer, åer og i havet, men det kan også findes i overfladevand, og det kan altså medføre en alvorlig sundhedsrisiko at komme i kontakt med det. Skulle man komme i kontakt med vandet anbefaler vi grundig vask og at kontakte en læge.

  Simon Grünfeld, områdechef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.

  Har man influenza-lignede symptomer efter at have været i berøring med spildevand fx vand fra overløb i toiletter, kloakvand i kældre m.m., så anbefaler vi, at du kontakter egen læge snarest muligt.

  Læs mere hos Statens Serum Institut

  Ormslevvej bliver spærret fra fredag morgen
  For at undgå at Viby Renseanlæg bliver oversvømmet, fjerner Aarhus Kommune broen ved Ormslevvej for at sikre et større gennemløb til Døde Å.

  Ormslevvej bliver derfor afspærret fra kl. 07.00 fredag morgen. De busser, der normalt kører på Ormslevvej bliver omlagt til Skanderborgvej. Cyklister henvises til Grøndalsvej. Det er uklart, hvor længe Ormslevvej er afspærret.

  Sidst opdateret: 3. november 2023