Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Ud med det grå – ind med det grønne: Bernhardt Jensens Boulevard omdannes til midlertidige grønne byrum

Teknik og Miljø tilføjer som et forsøg mere grønt til boulevarden og indretter strækningen med grønne lommer.

08. jun. 2023
 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune går i gang med at undersøge potentialet for grønne rum på Bernhard Jensens Boulevard. Både kommunen, fællesråd, beboere og andre besøgende på Aarhus Ø har gennem længere tid ønsket mere grønt og mere byliv på den lange boulevard, som i flere år har levet et liv med forskellige midlertidige, praktiske funktioner i forbindelse med den taktvise udvikling af bydelen. Forsøget indgår i dialogen med borgerne om, hvordan vi skal udvikle byrum og forbindelser på Aarhus Ø i fremtiden.

  Som et forsøg etableres derfor en midlertidig begrønning fra krydset ved Hjortholmsvej og til Jette Tikjøbs Plads. Her vil en ny dobbeltrettet kørebane slynge sig gennem boulevarden, da Aarhus Kommune vil teste en anden måde at hastighedsnedsætte biler og anden trafik. Det er på siderne af kørebanen, at større lommer opstår. De forvandles til grønne byrum, som skal invitere til ophold og byliv for både beboere og besøgende.

  "Den unikke boulevard, der byder os velkommen til Aarhus Ø, har i flere år været uudnyttet, kedelig og splittet Aarhus Ø i to dele. Det ændrer vi på nu, hvor vi med denne midlertidige omdannelse skal se, hvordan borgerne bruger rummene, og om trafikhastighederne, som har været et problem på Aarhus Ø, kan bringes ned", siger rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang.

  Timingen er den rette, vurderer Teknik og Miljø, i og med, at Aarhus Byråd tidligere har droppet planerne om letbanestop i bydelen, mens bygge-aktiviteterne på den yderste del af Aarhus Ø er aftagende.

  "Mens bilisterne skal lette højre fod fra speederen, kommer vi til at rykke ret hurtigt på det her efter et længere forarbejde. Der har længe været ønsker fra fællesråd, borgere og besøgende til et anderledes Bernhardt Jensens Boulevard, og vi synes, at de skal have glæde af det allerede denne sommer", tilføjer Nicolaj Bang.

  Anlægsarbejdet af hele strækningen vil tage et par måneder, men allerede nu påbegyndes første lomme foran Nicolinehus. Det er et grønt byrum med udsigt, der samtidig forbinder bydelen på tværs af Boulevarden og giver adgang til bylivet og vandaktiviteterne ved Bassin 7.

  Denne første lomme etableres som bakker med buske og træer. Bakkerne giver plads til beplantning og skaber mindre rum og udsigter til bassinet.

  "Det er vitterligt et forsøg, og vi vil evaluere det løbende. Bernhardt Jensens Boulevard har et stærkt byarkitektonisk udtryk, som er vigtigt for Aarhus Ø’s identitet - og så er sigtelinjen fra Jette Tikøbsplads unik. Sigtelinjen fastholdes i siderne for de bløde trafikanter og med alleen med træer, og så tester vi, hvad det betyder, når vi bruger mellemrummet til at ’flette’ byrum og vej. Spørgsmålet er med andre ord, om vi kan skabe byrum, der ligger i lommer langs midten i stedet for et langt byrum, der ligger mellem to veje", siger stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Anne Mette Boye.

  De grønne byrum anlægges på det eksisterende underlag, og terrænet skabes blandt andet af oppumpet sand fra kanaludgravning, fældede popler fra Ringgaden, efterladte joller fra bådoplagsplads, opgravede marksten fra byggepladser og store egetræer på Kalkværksvej.

  Der bliver arbejdet for, at forsøget bliver igangsat inden sommerferien.

  Fakta:

  • En af lommerne skal være det primære område for cykelparkering
  • En af lommerne inddrages til byggepladsarbejde i forbindelse med opførelsen af hotellet ved Bassin 7
  Sidst opdateret: 5. september 2023