Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Småt affald er et stort problem

Mange går bare forbi. Ænser det nærmest ikke. Men når man først er blevet opmærksom på det, ser man det desværre hele tiden. Cigaretskod, udtrådte tyggegummiklatter og små hvide nikotinposer, der er smidt på gaden og i naturen.

29. jun. 2023
 • Læs op

Indhold

  Skod, tyggegummi - og i stigende grad også nikotinposer - er den type affald, der oftest ender uden for affaldsspandene i Aarhus.

  Derfor vil aarhusianerne og byens gæster nu blive mindet om at bruge skraldespanden, når en ny kampagne helt konkret forstørrer de små stykker affald og dermed sætter fokus på problematikker, som de efterlader, når de bliver smidt på gaden og i naturen.

  "Aarhus er en fantastisk smuk by, og det skal være muligt at gå en tur gennem byens gader og nyde vores grønne områder uden, at de er forurenet af affald. Vi har et fælles ansvar for at holde byen ren og fri for affald, der kan skade både dyr og miljøet. Det er jo så enkelt. Vi skal bare bruge affaldsspandene", siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø.

  Cigaretskod, tyggegummi og nikotinposer pynter ikke i bybilledet. De kan ligge på gaden og i naturen i årevis, før de bliver nedbrudt og ikke længere kan ses med det blotte øje. Men når de bliver nedbrudt, er de stadig et stort problem. Alle tre affaldstyper indeholder mikroplast, som bliver i vores natur og vandmiljø.

  Kampagneindsatsen vil blandt andet fokusere på nogen af de lokationer i Aarhus, hvor der ligger særlig meget småt affald. For eksempel ved populære opholdssteder i midtbyen og ved trafikale knudepunkter. Her vil man kunne møde asfaltgrafik, der opfordrer til at ramme skraldespanden, og have mulighed for at smide sit skod eller nikotinposer i en stemmeboks til skod.

  Samtidig vil byens unge affaldsambassadører Citysweepers sætte fokus på de små stykker affald, afholde små events, uddele lommeaskebægere og tale med aarhusianerne om affalds-adfærd.

  Kim Gulvad Svendsen, bylivschef for Teknik og Miljø fortæller:

  "Fra både nationale og internationale undersøgelser ved vi, at mange mennesker er mere tilbøjelige til at efterlade små ting, fordi de ikke nødvendigvis anser fx tyggegummi som ”rigtigt” affald. Det er samtidig lettere at smide småt affald fra sig, uden at det bliver bemærket af andre. Ud over at det forurener vores miljø og ser rigtig træls ud, så er det også besværligt og dyrt at fjerne igen, så vi vil løse mange problemer på én gang, hvis bare affaldet faktisk ender i skraldespandene."

  Fakta

  • Cigaretskod har i mange år været den type henkastet affald, der findes mest af i det offentlige rum. I Hold Danmark Rents affaldsanalyse fra 2022 udgør skod 57 % af de samlede affaldsmængder i Aarhus (målt på stykantal).

  • I en Epinion-undersøgelsen fra 2023 er aarhusianerne blevet bedt om at angive de tre affaldstyper, som de finder særligt generende. 57% svarer cigaretskod, 27 % nikotinposer og 10 % tyggegummi.

  • Cigaretskod, tyggegummi og nikotinposer kan ligge på gaden i årevis og indeholder alle mikroplast, som aldrig forsvinder fra vores natur.

  • Mængden af nikotinposer i byen er kraftigt stigende. De små hvide poser kan give hunde og andre dyr alvorlige forgiftninger.

  • Småt affald er ofte besværligt og dyrt at fjerne. Det kan ligge mellem brosten og fliser, og tyggegummi kan sætte sig fast på belægningen.

  • Småt affald – stort problem-kampagnen er en flerårig indsats, der afvikles første gang i perioden i sommeren 2023.

  • Kampagnen består blandt andet af:
   asfaltgrafik -
   Stemmebokse til cigaretskod -
   kæmpeskod i bybilledet (venligst lånt af Miljøministeriet) -
   Citysweepers vil hele sommeren sætte fokus på de små stykker affald gennem dialog, events og uddeling af lommeaskebægere -
   plakater i byen -
   indsatser på sociale medier

  • Læs mere på renby.aarhus.dk 
  Sidst opdateret: 5. september 2023