Gå til hovedindhold
Teknik og Miljø

Kommunalt ansatte kan klare sig med færre kvadratmeter

Det forventes, at der kan spares minimum ti procent af arealet i kommunens administrationsbygninger til gavn for økonomi og klima.

19. jan. 2023

Indhold

  Coronakrisen har ændret måden, kommunen håndterer mange administrative opgaver på. Virtuelle møder og distancearbejde er blevet en del af hverdagen – og behovet for fysisk tilstedeværelse har ændret sig. Derfor arbejder Aarhus Kommune på en strategi for fremtidens administrationsbygninger, som tager højde for dette.

  Strategien skal understøtte nye måder at arbejde på og dermed skabe rammerne for en mere samarbejdende og attraktiv arbejdsplads.

  Det betyder, at kontorfællesskaber skal indrettes på en ny måde, så der er rammer og rum, både når det gælder individuel fordybelse, gruppe-samarbejde samt virtuelle møder med en eller flere deltagere.

  Desuden skal der tages højde for, at der i kommunen er mange forskellige typer medarbejdere, jobfunktioner, borgerbetjening mv.

  Minimum ti procent

  Direktør i Teknik og Miljø, Henrik Seiding, ser store perspektiver i den nye strategi.

  ''Strategien skal fremlægge en plan for, hvordan der kan spares minimum ti procent af arealet i kommunens administrationsbygninger til gavn for økonomi og klima. Dette sker selvfølgelig under hensyntagen til medarbejdertrivslen samt den forskellighed, der er i de kommunale arbejdspladser,'' fortæller Henrik Seiding, direktør i Teknik og Miljø

  Der er i øjeblikket gang i et forsøg i Ejendomme i Teknik og Miljø, som skal være med til at afdække, hvordan arbejdspladsen mest hensigtsmæssigt kan indrettes i fremtiden. Resultatet af dette forsøg vil indgå i det videre arbejde.

  Medarbejderne skal involveres

  Byrådets partier gav under sin behandling af sagen udtryk for, at de så positivt på ambitionerne for arbejdet og betonede samtidig vigtigheden af medarbejderinvolvering og et grundigt forarbejde.

  Strategien præsenteres igen for byrådet i 2023. Til den tid vil den indeholde analyser af konkrete og lokale forhold i bygningerne, medarbejdernes arealbehov samt forslag til rammer for aktivitets-baseret indretning.

  Sidst opdateret: 4. september 2023