Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Kirkegården skal også være for de levende

Vore kirkegårdes potentiale som rekreative grønne områder skal styrkes.

27. jun. 2022
 • Læs op

Indhold

  "Kirkegårdene har et stort potentiale for at bidrage til øget trivsel og livskvalitet i en tættere by", siger Rådmand for Teknik og Miljø Steen Stavnsbo.

  Rådmanden vil udnytte den udvikling, der er i gang på særligt Nordre Kirkegård til at skabe mere plads til rekreative formål, men med respekt for det særlige rum som kirkegårdene er.

  Kirkegårdene udvikler sig nemlig i takt med samfundet. Det betyder blandt andet, at flere vælger en urne frem for kiste, og det giver mindre gravsteder og derfor mere plads på kirkegårdene.

  "Det gælder om at udnytte alle de grønne områder, vi har i byen, og jeg ser et stort potentiale i at gøre som i København – åbne kirkegårdene op og invitere livet ind", siger Steen Stavnsbo.

  Han kan sagtens forestille sig at købe en kop kaffe i en kaffevogn ved indgangen til Nordre Kirkegård, inden han går en stille tur rundt på stierne mellem studerende, der læser til eksamen og gennem zoner med legende børn.

  Kirkegårdens primære formål er i fokus

  Selvom fokusset på den rekreative anvendelse af byens kirkegårde er øget, understreger rådmanden, at der på intet tidspunkt må blive gået på kompromis med kirkegårdenes primære formål:

  ”Kirkegården er først og fremmest et sted, hvor der skal være ro og rum til at sørge og mindes,” siger han og åbner dermed ikke op for rundbold og høj musik på kirkegårdene.

  Have, park, skov og eng

  En revideret udviklingsplan for byens to kirkegårde lægger op til at tilbyde mere diversitet i begravelsespladserne. Derfor skal kirkegårdene i fremtiden inddeles i små landskabelige rum, hvor nogen skal have karakter af velplejede haver som i dag, mens andre skal være mere vilde som eng og skov.

  Det får den konsekvens at Teknik og Miljø fra årsskiftet hjemtager opgaven med driften af kirkegårdene. En opgave, som hidtil har været sendt i udbud. Det skal sikre mere fleksibilitet i opgaveløsningen i kirkegårdsenheden ud fra et helhedsperspektiv.

  Omlægning og ny inddeling af kirkegårdene er ikke noget, der kommer til at ske fra den ene dag til den anden. Udviklingen skal ske i dialog med de forskellige trosretninger og under hensyn til fredningstider og mulige forlængelser af de enkelte gravsteder.

  Fakta

  Aarhus Kommune har to kommunale kirkegårde: Nordre Kirkegård på Trøjborg og Vestre Kirkegård langs Viborgvej. Der er bedst plads til at prioritere plads til rekreative formål på Nordre Kirkegård. Her var det totale
  gravstedsstedsareal ved udgangen af 2021 cirka 78.000 kvm. Heraf blev 41.000 kvm benyttet, og 37.000 kvm var ledigt gravstedsareal.
  På Vestre Kirkegård var det totale gravstedsstedsareal ca. 75.000 kvm heraf blev ca. 49.000 kvm benyttet og 26.000 kvm var ledigt gravstedsareal. Den højere belægning på vestre Kirkegård skyldes primært de muslimske gravpladser, som består af kistepladser.

  Følg med i seneste nyt fra Teknik og Miljø på:
  https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/ 
  https://www.facebook.com/TrafikAarhus/ 
  https://www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/ 
  https://dk.linkedin.com/company/teknik-og-miljoe-aarhus-kommune